DEBATTARTIKEL

Morell vill ha snabbare åtgärder för ”ohållbar situation”

Dagens pressträff som infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in till handlade om hur han och regeringen vill jobba för att stävja fusket i vägtransportbranschen. Att regeringen har insett problemet gläder riksdagsledamoten Thomas Morell, men han anser att tidsperspektivet är fel. ”Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast”, skriver han i sin debattartikel:
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den 26 augusti ett förslag om att utreda kontrollerna över yrkestrafiken. Jag är tacksam över att regeringen insett problemen med kontrollverksamheten men förslaget om utredning är för lite, för långsamt.

Enligt regeringen ska utredningen av kontrollverksamheten i yrkestrafiken redovisas först 2021. Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast.

Vi föreslår att åkeri- och bussföretag befrias från Transportstyrelsen och i stället kontrolleras av polisen.

Den 1 januari 2011 övertog Transportstyrelsen kontrollerna av kör- och vilotider i företagens lokaler från polisen. Kontrollverksamheten centraliserades till Umeå dit åkeri- och bussföretag ska skicka in registrerade data från färdskrivare. De kontroller som sedan utförts av Transportstyrelsen är ofta av häpnadsväckande låg kvalité.

Låt mig klargöra en sak så att inga missförstånd uppstår! Naturligtvis skall de som fuskar med kör- och vilotider betala böter, inte tal om annat!

Tyvärr bedriver inte myndigheten sin kontrollverksamhet på detta sätt. Kontrollerna betraktas mer som statistikkontroller. Dessutom har myndigheten uppenbara problem med att hantera de uppgifter de är satta att kontrollera.

Gelins KGK


De reder inte ut sitt
uppdrag och myndigheten har uppenbara problem med att läsa och förstå lagstiftningen.

Hård och omotiverad kritik? Ingalunda och låt mig bara ta två exempel ur en diger flora för att beskriva hur det kan se ut. Transportstyrelsen påför företag sanktionsavgifter trots att företagen är undantagna reglerna om kör- och vilotider trots att det saknas stöd i lagen för en sådan åtgärd.

Transportstyrelsen påför även sanktionsavgifter för verksamheter inom terminalområde trots att personal där inte omfattas av regelverket.

Vad värre är, det dyker upp förare och fordon i utredningar som inte tillhör det aktuella företaget. Myndigheten kräver redovisning kring förare under perioder som åkeriet inte är ägare till fordonen.

För mig med en bakgrund som bilinspektör vid trafikpolisen och som själv utfört kontroller i åkeri- och bussföretag är nuvarande situation under all kritik – man baxnar när man ser hur myndigheten utövar sin kontrollverksamhet.

Jag har under åren sett otaliga missförhållanden och vid flera tillfällen påtalat dessa. Företag hamnar i kläm när byråkratin sätter käppar i hjulen för hederliga företag och deras verksamhet.

Gelins KGK


Vi välkomnar att regeringen
inser allvaret i frågan och vill utreda kontrollverksamheten. Situationen är dock så pass allvarlig att företag inom buss- och åkerinäringen tappat förtroendet för Transportstyrelsen och deras kontroller. En utredning som presenterar förslag 2021 är långt från tillräckligt.

Vi behöver ingen utredning för att konstatera det självklara, vi behöver fler trafikpoliser på vägarna och en kontrollverksamhet som sköter sitt uppdrag. Transportstyrelsen har bokstavligt talat övningskört kontrollverksamheten sedan 2011, men ändå inte lyckats lära sig hur den skall skötas.

Det är dags att Transportstyrelsen tackar för den tid som varit och återlämnar kontrollerna till polisen. Genom att flytta tillbaka kontrollerna till polisen får vi den kompetens som krävs i företagskontrollerna och kan återskapa förtroendet för kontrollerna inom buss- och åkeriföretagen.

Thomas Morell
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna, före detta regionchef och sakkunnig vid Sveriges Åkeriföretag samt före detta bilinspektör

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet