Fordonskontroller

Listar alla artiklar taggade med: Fordonskontroller

Otillåtet cabotage, körtidsfiffel och mycket mer när

Trafikpoliser i region syd och väst kraftsamlade i Heberg

Under onsdagen möttes trafikpoliser från region syd och från region väst på kontrollplatsen på E6 vid Heberg, strax söder om Falkenberg. Syftet var att träffas för att arbeta tillsammans, för att på så sätt ta del av varandras arbetsmetoder, utbyta erfarenheter – men framförallt för att kontrollera den yrkesmässiga trafiken. Att det behövs blir tydligt när vi talar med några av de poliser som deltog i kontrollen i vilken man med gemensamma krafter kunde avslöja en hel del som inte stod rätt till.
Daf

Morell vill ha snabbare åtgärder för ”ohållbar situation”

Dagens pressträff som infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in till handlade om hur han och regeringen vill jobba för att stävja fusket i vägtransportbranschen. Att regeringen har insett problemet gläder riksdagsledamoten Thomas Morell, men han anser att tidsperspektivet är fel. ”Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast”, skriver han i sin debattartikel:
VBG onspot
DEBATTARTIKEL

Morell (SD) vill se tuffare tag mot fusket:

”Företag som nyttjar olagliga transporter sponsrar de kriminella”

Tillbringade 383 mil på vägarna i Norge och Sverige under semestern. Resultatet är nedslående då jag enbart såg tre polisbilar, två i Norge och en (1) i Sverige. Är det konstigt att det ser ut som det gör på våra vägar?
Så inleder Thomas Morell (SD) sin debattartikel som tar avstamp i en insändare debattartikel som vi publicerade den 26 juli, signerad Tobias Krans.
Hultsteins

Polisen redovisar Yrkestrafikveckan:

Cabotagekontrollerna som bortblåsta i statistiken

Under vecka 41 satte polisen extra fokus på den tunga trafiken. Under den insatsen, som för övrigt pågick i hela EU, kontrollerades totalt närmare 1 200 lastbilar här i Sverige ? och att kontrollerna behövdes, råder det inga tvivel om. Inför "Yrkestrafikveckan" talades det om att fokusera på cabotagetrafiken.
- Men i polisens summerande rapport finns det märkligt nog inte ens en kolumn för cabotage, konstaterar Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Proffs_jul_19_480

Transports ordförande:

Absurt med yrkestrafikvecka för polisen

Transportarbetareförbundet pekar idag på det absurda i att polisen nu har ägnat en vecka åt att kontrollera den tunga trafiken på svenska vägar. Med tanke på hur det ser ut och hur bristerna påverkar trafiksäkerheten, svensk åkerinäring och drabbar många människor hårt så borde det alltid vara fokus på detta. Mer resurser behövs, liksom åtgärder som exempelvis gps-övervakning, det menar förbundets ordförande Tommy Wreeth.

Aspök

Aspiranter upptäckte stulna båtmotorer vid kontroll i Karlshamn

Under en kontroll av lastbilar på väg att lämna Karlshamn med färja upptäckte Kustbevakningens aspiranter fyra båtmotorer som misstänks vara stulna.

Proffs_jul_19_480

Färre poliskontroller ger carte blanche för vägbuset

Den negativa trenden på statistiken kring polisens trafiksäkerhetskontroller, fortsätter att rasa i allt snabbare tempo och med rådande situation inom polisen i Sverige, är det svårt att se hur den nedåtgående spiralen ska kunna stoppas.

Trako Jul 2019

Fordonskontroller dygnet runt på Svinesund

Chaufförer och åkare som inte har rent mjöl i påsen har länge kunnat passera den Norsk-svenska gränsen vid Svinesund. Och man har inte behövt spionera och kartlägga när kontrollstationen har öppet och när de stänger. Det har nämligen stått på en skylt på dörren.

Yara

Ju fler poliskontroller – desto sämre konkurrenssituation

Sett ur ett svenskt perspektiv har Norge varit ett föregångsland för att sätta åt buset i vägtransportbranschen. Men i Norge gör man inte precis vågen åt sitt rättssystem. För precis som i Sverige, är det landets egna näringsidkare som ekonomiskt drabbas hårdast och som ställs utan valmöjlighet när lagens långa arm drar fram bötesblocket ur innerfickan. Utländska aktörer måste också betala ? men bara om de vill...

Proffs_jul_19_480