Schysta villkor

Listar alla artiklar taggade med: Schysta villkor

Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna

DEBATT
Yrkestrafiken i Europa har under många år präglats av avreglering, dumpade löner och usla arbetsvillkor. Samtidigt har seriösa åkerier slagits ut av skurkföretag som fuskar. Nu går regeringen fram med ett lagförslag som ska se till att svenska löner och villkor gäller för alla som kör lastbil på svenska vägar. Så inleder infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transportarbetareförbundet sin debattartikel.

Tomas Eneroth: Att sanktionsavgifterna inte betalas är delvis mytbildning

När infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besökte Hebergs kontrollplats norr om Halmstad, ville han se hur man använder de verktyg som regeringen har gett poliserna och bilinspektörerna så att de kan gör fler kontroller, hur man använder sig av klampning och att sanktionsavgifterna har betydelse.

Transportföretag som fuskar ska kunna få sina fordon fastlåsta i fler fall

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fordon som används av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med så kallad klampning om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll. Syftet är bland annat att fler utländska förare ska anmälas som utstationerade och att möjliggöra svenska löner och villkor på vägarna.

Regeringsuppdrag i syfte att motverka brevlådeföretag i transportbranschen

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå vilka ytterligare krav som bör ställas på ett företag som bedriver eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige när det gäller krav på etablering.
Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group, Boriana Åberg, moderat riksdagsledamot i Finansutskottet, Mikael Nilsson, vd Abbekås Åkeri och ordförande i Sveriges Åkeriföretag. Foto: Liane Ask, regionchef Sveriges Åkeriföretag Syd

Tempcon i diskussion med finansutskottet

Åberg (M) utlovar intensifierat arbete mot kriminella i transportbranschen

Igår, onsdag, besökte Boriana Åberg, moderat riksdagsledamot som sitter i finansutskottet, Tempcons dotterbolag Abbekås Åkeri i Staffanstorp. Detta för att få en inblick i hur verkligheten ser ut för åkerierna med de skyhöga bränslepriserna vi har idag som en konsekvens av bland annat reduktionsplikten.
Med vid mötet var Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon, Mikael Nilsson, vd för Abbekås Åkeri och samtidigt ordförande i Sveriges Åkeriföretag samt Liane Ask, regionchef Sveriges Åkeriföretag Syd.
DEBATTARTIKEL
Höga bränsleskatter gör att svenska åkeriföretag inte konkurrerar på samma villkor som utländska företag. Det skriver Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag i debattartikeln.

Sveriges Åkeriföretag:

”Det höga dieselpriset – Är målet att konkurrera ut AB Sverige?”

Kostnaden på diesel fortsätter stiga och numera kostar en liter diesel över 21 kr, en kostnadsökning på 40 procent på bara ett år. Allt talar dessutom för att prisökningen kommer fortsätta. Ökade transportkostnader innebär ökade transportpriser. Tidigare har transportpriserna stigit med cirka 1,5 till 3 procent per år, ofta på grund av lönerevisioner, men på grund av bränslepriset ser vi nu historiska ökningar på upp mot 20 procent för vissa transporter. Något som i allra högsta grad påverkar hela näringskedjan och dig som konsument.

All time high för polska förartillstånd – Upp 33 procent 2021

Polen har i många år varit ”Europamästare” i att utfärda förartillstånd. Utan att i skrivande stund ha tillgång till övriga medlemsstaters statistik, ser det tveklöst ut som att landet får behålla ledatröjan även för år 2021.

Belgien vill att EU tar tag i ”enorm ökning” av förartillstånd

Tidningen Proffs har allt sedan år 2018 rapporterat om förartillstånd och hur det frikostiga utfärdandet av sådana kan påverka ”EU-åkeriernas” möjlighet att rekrytera inhemsk personal negativt. Från politiskt håll höjde man förvisso på ögonbrynen och många förvånades över att en del länder i unionen tog in mängder med förare från tredjeland för att bemanna sina lastbilar. Inte mycket har hänt genom åren. Men nu tycks åtminstone Belgien ha tröttnat.

416 körde för fort vid dansk tungkontroll

Under en så kallad ”multikontroll”, kontrollerade danska Tungvognscenter Syd tillsammans med en rad andra myndigheter nyligen cirka 200 fordon på rastplatserna Ustrup V och Ejer Baunehøj. Ett flertal åkeriägare och chaufförer fick känna på de danska myndigheternas hårda nypor.

228 000 från tredjeland kör internationell godstrafik inom EU

Polen fortsätter att med högt tempo utfärda förartillstånd till tredjelandsmedborgare. Den siste december 2020 fanns hela 103 154 stycken giltiga tillstånd i omlopp.
Det totala antalet giltiga förartillstånd i hela EU uppgick vid årsskiftet till drygt 228 000.