Uselt krockbetyg för två pickuper

Två pickupbilar med dubbelhytt har krocktestats med förödande dåligt resultat av Euro NCAP. Testet gäller bilarnas säkerhet. Isuzu Rodeo och Nis...
Hultsteins

Test med trötta förare ska öka trafiksäkerheten

Regeringen har godkänt en dispensansökan om körning på allmän väg med trötta förare. Beslutet innebär att Volvo Lastvagnars arbete med säker...
Yara

Regeringen beviljar förskottering av väg 151

Regeringen beslutade vid dagens sammanträde att bevilja Värnamo kommun att få förskottera 64,2 miljoner kronor för byggstart av väg 151 förbi V...
VBG onspot

Polisens lokala växelnummer avskaffas

Från och med den 29 februari gäller ett enda telefonnummer till Polisen för icke-akuta ärenden: 114 14. rnrnDet gemensamma numret 114 14 till ...
Meca

Ny riskutbildning för förarbehörighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny riskutbildning blivande förare av personbilar och motorcyklar ska geno...
Hultsteins

Ny Actros till hösten

Mercedes-Benz är på gång med en uppdaterad Actros. Den kan redan beställas i Tyskland, men är tillgänglig de nordiska länderna från april mån...
Wist last buss

Ilsbo köper PLS

Ilsbo Intressenter AB har köpt påbyggnadsföretaget PLS Flak & Skåp AB i Rydaholm. PLS tillverkar främst skåp för distributionsbilar där man ä...
Hultsteins

Förslag om ny trafikinspektionsorganisation

Nyligen överlämnade utredaren Staffan Widlert sitt betänkande, Transportinspektionen - en myndighet för all trafik.rnUtredningen föreslår att ...
Nokian

Förbud mot långsamtgående fordon i delar av Göteborg

I Götatunneln, Lundbytunneln, Gnistängstunneln och på vissa leder i centrala Göteborg blir det förbud mot att köra med långsamtgående fordon. ...
Aspök

De svenska vägarna behöver höjda anslag

Vägverket föreslår att anslagen till de svenska vägarna ska bli 23,2 miljarder kronor under 2009. Det är en ökning med 3,6 miljarder kronor jäm...