Volvo och Aurora påskyndar utvecklingen av autonoma transportlösningar

Volvo Autonomous Solutions har ingått i ett samarbete med Aurora för att tillsammans utveckla världsledande autonoma transportlösningar i stor skala. Samarbetet kommer initialt att fokusera på att utveckla och sätta i drift en autonom transportlösning för hub-till-hub-applikationer för den nordamerikanska marknaden.


Volvo Autonomous Solutions har ingått i ett strategiskt partnerskap med det USA-baserade företaget Aurora för att tillsammans utveckla autonoma lastbilar för landsvägskörning.

Avtalet mellan Volvo Autonomous Solutions och Aurora är ett långsiktigt partnerskap som sträcker sig över flera år. I början kommer fokus att ligga på hub-till-hub-applikationer för kunder i Nordamerika. Användandet av autonoma fordon syftar till att skapa påtagliga fördelar för både kunder och samhälle vad gäller produktivitet, säkerhet, hållbarhet och energieffektivitet.

Partnerskapet handlar främst om att integrera tjänsten Aurora Driver i Volvos lastbilar och att utveckla branschledande lösningar med transporter som en tjänst (Transport as a Service). Lösningarna bygger på Volvos produkter och långa historia inom säkerhet samt Auroras expertis inom utvecklingen av system för autonoma fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-30 14:56
Kategori: Nyheter
Taggar: