Åklagare hävde beslag av dubbelt manipulerad dragbil – ”oproportionerligt”

Under en poliskontroll av ett trailerekipage uppstår misstankar om att dragbilens färdskrivare kan ha manipulerats, liksom avgasreningssystemet. Polisen misstänker även att det rör sig om en otillåten cabotagetransport. Värst av allt är att chauffören kan tänkas ha använt narkotiska preparat. Snabbtestet som görs visar positivt. Tumult uppstår på kontrollplatsen, vilket slutar med att chauffören beläggs med handfängsel.
En rad beslut som senare tas resulterar i att varken åkeriet eller chauffören riskerar något straff. Inte heller förskottet på sanktionsavgift betalades.
Som sig bör utgår vi inte från att något brott har begåtts. Det handlar istället om misstankar. Ha det bakom örat när du läser den här artikeln.Att misstänkas för att ha kört med manipulerad färdskrivare leder oftast till att polisen gör en grundlig utredning för att finna bevis för brottet, som enligt vad Proffs erfar bedöms som dataintrång. Något som kan leda till både företagsbot och fängelsestraff.
När även misstankar om manipulation av Adblue-systemet uppstår i samma ärende, finns det ännu större anledning att ta ett fordon i beslag för teknisk undersökning.

Om vi bakar på det hela med misstänkt otillåtet cabotage och misstänkt drograttfylla så borde ju samtliga kriterier för att starta en grundlig polisutredning vara uppfyllda med råge. Men världen ser annorlunda ut. Åklagaren i Helsingborg, Emma Sjöbeck, beslutar istället att snabbt häva beslaget av dragbilen, föraren fick dock stanna kvar i polisens förvar ett litet tag till.

Det polska ekipaget som har huvudrollen i den här artikeln, vinkades in för rutinkontroll på Långeberga vid Helsingborg den 24 februari. Polisen misstänker att transporten kan vara en otillåten cabotagetransport och beslutar sig därför att ett förskott på sanktionsavgift, 40 000 kronor, ska tas ut av åkeriet.

Åkeriägaren är dock av den mindre väluppfostrade sorten, något som bilinspektören som kontaktar honom blir varse. Åkaren säger att han inte tänker betala och ber sedan bilinspektören, bokstavligt talat, ”att fara åt helvete”.

En annan bilinspektör pratar med chauffören. Han får under samtalet en känsla av att något är fel. Bilinspektören i fråga har tidigare jobbat som ordningsvakt och tecken som chauffören uppvisar gör att bilinspektören misstänker att chauffören kan vara drogpåverkad.


Aktiviteten på kontrollplatsen
ökar snabbt och poliser från den ”lätta” trafikgruppen tillkallas för att stötta sina kollegor. Det tas ett snabbtest på plats för att kontrollera om det kan röra sig om en drograttfylla. Testet visar positivt.

När föraren ska avvisiteras uppstår tumult. Chauffören springer plötsligt mot dikeskanten och kastar in något bland träden. Fyra poliser agerar direkt och belägger honom med handfängsel.

Polisen tror, på goda grunder, att föremålet som chauffören kastade kan röra sig om narkotika som han ville göra sig av med och en hundpatrull kallas därför till kontrollplatsen.
Polishunden hittar ingen narkotika, men väl en magnet. En sådan som kan användas för att sätta färdskrivaren ur funktion.

Kontrollen i övrigt väcker misstankar om att det även kan röra sig om så kallat Adblue-fusk. I tanken för reagensmedlet finns nämligen ingen Adblue, endast vatten. Därmed förs ytterligare en punkt upp på listan över misstänkta brott.

Polisen beslutar sig för att ta dragbilen i beslag för teknisk undersökning, men så värst mycket ”undersökande” blev det inte. En jouråklagare tog under samma eftermiddag/kväll beslut om att anhålla chauffören. Men dagen därpå tar åklagaren Emma Sjöbeck vid och hon fattar beslut om att häva såväl beslaget som anhållandet, efter att förhör har hållits. I samband med förhöret delges chauffören misstanke om bland annat dataintrång och brott mot avgasreningslagen.

Enligt tidigare ärenden som Proffs har skrivit om, där man konstaterat manipulation av färdskrivare, har polisen skrivit anmälan om dataintrång. Dessa ärenden har inte sällan renderat i företagsbot. Polisen skrev i det här ärendet anmälan på samtliga punkter som nämnts ovan.

Enligt vad Proffs erfar visade resultatet av blodprovet som togs på chauffören sedermera att han förvisso hade brukat narkotika, men att han vid tidpunkten för provtagningen inte hade tillräckligt höga värden för att kunna dömas för drograttfylleri. Ärendet läggs därför ner.


Misstankarna om manipulation
av både färdskrivaren och Adblue-systemet kunde som sagt aldrig utredas. Ärendena är nu nedlagda på samtliga punkter. Åkeriägaren höll sitt löfte och struntade alltså i att betala förskottet på sanktionsavgift för det misstänkt otillåtna cabotaget.

Kvar på kontrollplatsen står poliserna och bilinspektörerna.
– Ge mig en enda anledning till att känna mig motiverad att stoppa och kontrollera en lastbil, säger en av poliserna. Kollegorna nickar instämmande.

”Det måste vara proportionerligt att vidta aktuella utredningsåtgärder”

Proffs kontaktar åklagare Emma Sjöbeck för att fråga hur hon resonerade kring sina beslut. Fordonet var taget i beslag för vidare undersökning, men du hävde beslaget redan dagen efter utan att någon teknisk undersökning hann göras. Varför?
– Jag ansåg inte att det var en proportionerlig åtgärd i förhållande till vilka brott som chauffören var misstänkt för. Som åklagare måste jag dels ha stöd i lag (dvs. grund för att ta lastbilen i beslag) samt att åtgärden är proportionerlig om jag vill ta eller behålla något i beslag. Saknas dessa förutsättningar ska beslaget omedelbart hävas, säger hon.

Emma Sjöbeck förklarar att hon inte är en trafikåklagare. Trafikåklagarna finns i Karlskrona. Tog du kontakt med någon där innan du fattade beslutet?
– Nej. Detta kom in som ett jourärende till den allmänna åklagarkammaren.

Hon säger vidare att brottet vi nämner, dataintrång, brukar resultera i dagsböter. Men dataintrång har fängelse på straffskalan?
– Det stämmer, men brottet, på det sätt han var misstänkt för det, ger generellt sett dagsböter som påföljd, säger Emma Sjöbeck.

Känner du att regelverket som kringgärdar brott av den karaktär detta handlar om, är komplicerat?
– I detta fall var den allvarligaste brottsmisstanken dataintrång (manipulation av färdskrivare), där den förväntande påföljden var dagsböter. Som åklagare måste vi göra en bedömning om möjligheterna till att få en fällande dom samt ställa detta mot att de utredningsåtgärder som krävs ska stå i proportion till brottet och eventuell påföljd, säger hon.


Finns det något du skulle
kunna säga till våra läsare och poliserna som rapportera sådana ärenden så att det ska bli lättare att förstå?
– Det är väl ganska självklart att all brottsutredande verksamhet måste ske med stöd av lag, som ofta förenas med en proportionalitetsbedömning.

Hade du gjort någonting annorlunda idag om du hade tittat på ärendet igen?
– Nej. Jag kan inte fatta beslut om saker som innebär åtgärder som är väldigt ingripande, exempelvis att behålla ett fordon för att göra en omfattande teknisk undersökning av ett fordon, när det inte finns ett straff som står i proportion till det, avrundar åklagare Emma Sjöbeck.

Hur menar du då att man ska kunna utreda den här typen av brott?
– Då måste det vara proportionerligt att vidta aktuella utredningsåtgärder.

Redaktionen ”pausar” artikeln efter Emmas sista kommentar. Det är uppenbart att det någonstans föreligger antingen ett eller flera missförstånd – eller rentav okunskap inom Åklagarmyndigheten. För om Emma Sjöbeck har rätt, har flera av hennes kollegor tidigare inte haft lagstöd för att beslagta fordon där det senare har visat sig handla om samma brott; manipulation/dataintrång. Eller så har de andra åklagarna gjort rätt bedömning.
Proffs återkommer i ämnet.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-01 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue Åklagarmyndigheten Cabotage Drograttfylla Helsingborg Manipulation Miljö Transportfusket