Foto: Stellan Stephenson/Trafikverket Foto: Stellan Stephenson/Trafikverket

Trafikverket: Antalet trafikdödade minskar inte

Vi ska nå maximalt 133 omkomna och maximalt 2 800 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Under 2023 omkom 229 personer. Prognoserna visar att vi missar etappmålet om vi inte gör mer. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Förra årets 229 omkomna innebär att antalet är på samma nivå som 2022 då 227 personer omkom. Sedan 2019 har utvecklingen mot färre omkomna planat ut.

– Vi räddar liv, men utvecklingen går för sakta. Vi och många fler aktörer jobbar systematiskt med insatser för att öka trafiksäkerheten på väg. Det finns många goda samarbeten mellan det privata och det offentliga, nationellt, regionalt, lokalt. Men det räcker inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Samarbeten mellan industrin, det offentliga och akademin är avgörande för att rädda fler liv. Som till exempel fordonsindustrins intensiva teknikutveckling och Polismyndighetens trafikövervakning, menar Trafikverket.

Knappt hälften av de 229 dödsolyckorna var arbetsrelaterade och i drygt en tredjedel var en upphandlad transporttjänst inblandad. Trafikverket har tagit fram vägledningar till stöd för att trafiksäkra verksamheter. Det är ett exempel på vad myndigheten gör för att möta utmaningarna inom trafiksäkerhet.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-25 13:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Nollvisionen Statistik Trafiksäkerhet Trafikverket