Förare och gods i riskzonen: EU behöver fler säkra lastbilsparkeringar

Arbetsgivare, fackföreningar och parkeringsbolag uppmanar EU-kommissionen att behålla ett fokuserat tillvägagångssätt för att certifiera, uppgradera, bygga och finansiera säkra lastbilsparkeringsområden i EU under de kommande tre åren.

I ett gemensamt brev till EU:s transportkommissionär Adina Vălean har European Transport Workers’ Federation (ETF), International Road Transport Union (IRU) och European Secure Parking Organization (ESPORG) manat EU-kommissionen att fortsätta sina ansträngningar att samarbeta med att finansiera säkra lastbilsparkeringsområden (SSTPA) i Europa för perioden 2025-2027.

Att upprätta ett säkert parkeringsnätverk är ett strategiskt steg för att ta itu med förarbristen i EU genom att göra yrket mer tilltalande för nuvarande och potentiella framtida förare. Att kunna parkera på ett säkert sätt med nödvändiga faciliteter är avgörande för att förbättra förarnas välående och för att säkerställa att de har det stöd och den infrastruktur som krävs för att trivas professionellt.

De tre organisationerna förespråkar för att ytterligare modernisera och utveckla nya, mer hållbara och sammankopplade SSTPA:er, som kommer att bidra till grundandet av ett europeiskt nätverk.

IRU:s generaldirektör i EU Raluca Marian sade: ”Även om vi ser positivt på den senaste tilldelningen av EU-medel för säkra lastbilsparkeringar, finns det en betydande möjlighet att utöka nätverket över hela EU.”

Vägtransporter är ryggraden i EU:s industrier. Att attrahera och behålla skickliga förare är avgörande för hållbarheten och effektiviteten i sektorn. ”Att säkerställa minimistandarder för säkerhet och sanitet på parkeringsområden är avgörande för att skydda yrkesförares hälsa och välbefinnande, och därmed förbättra sina arbetsvillkor och göra yrket mer attraktivt”, avslutar Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-25 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Chaufförsbrist EU Godstransport Raluca Marian. IRU Säkra parkeringsplatser