Miljö

Listar alla artiklar taggade med: Miljö

Dieselavgaser orsakar cancer

Internationella cancerforskningsinstitutet, IARC, har uppgraderat dieselavgaser och placerar dem nu i samma riskgrupp som exempelvis asbest och arsenik.
Exponering för dieselavgaser anses främst kunna ge upphov till lungcancer.

Energiministern premiärtankade grön diesel hos Preem

It- och energiminister Anna-Karin Hatt besökte på måndagen Preems raffinaderi i Lysekil för en dialog om forskning, utveckling och investeringsförutsättningarna för förnybara drivmedel. Hon kunde då ta en närmare titt på Preems satsning Evolution Diesel.
Den 1 juni, nästan exakt ett år efter lanseringen av Preems talloljebaserade Evolution Diesel, är det möjligt att tanka en ännu grönare Evolution Diesel. Nya Evolution Diesel innehåller 30 procent förnybart (23 % tallolja, 7 % RME) vilket innebär en reducering av koldioxidutsläppen med 25 procent.

Jernhusen bygger ut Årsta Kombiterminal för drygt 400 miljoner

Nu satsar Jernhusen över 400 miljoner på att bygga ut Årsta Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter på 15 000 kvm. Genom att bygga i direkt anslutning till kombiterminalen skapas en effektiv och modern anläggning för citydistribution.

Volvokoncernen planerar lansera egenutvecklad motor för naturgas i Nordamerika

Volvokoncernen planerar att lansera en egenutvecklad 13-litersmotor för flytande naturgas (LNG) inom varumärket Volvo på den nordamerikanska marknaden 2014. Genom att använda dieselinsprutning under högt tryck kommer motorn att få avsevärt lägre bränsleförbrukning jämfört med traditionella naturgasmotorer.

Malmö LBC kör Coca-Cola på biogas

Malmö Lastbilcentral kommer i samarbete med åkaren Sven-Åke Persson inom kort att sätta in en Volvo FM MetanDiesel på sträckan Malmö ? Stockholm. Lastbilen kommer att frakta gods för Coca-Cola Enterprises Sverige.

Tävling för ”vardagssnåla” förare

Sverige har Europas mest miljövänliga lastbilstransporter. En stor del handlar om att vi har skickliga förare. Svensk Åkeritidning lanserar nu Chaufförs-SM i bränslesnål körning för att lyfta fram förarens betydelse i åkeriernas miljöarbete.

Statoil öppnar tre nya anläggningar för Biodiesel

Nu öppnar Statoil möjligheten för tung trafik att tanka Biodiesel B100 på ytterligare tre truckdieselstationer i Gävle, Jönköping och Göteborg. Att tanka dieselfordon med Biodiesel B100 ger väsentligt lägre koldioxidutsläpp.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH:

Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

Stora mängder pengar och naturresurser används varje år till våra vägar. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan - ur ett livscykelperspektiv - som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt. Forskning vid KTH visar dock att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Nya DAF-versioner för minskad miljöpåverkan

Som del i sitt ATe-program, Advanced Transport efficiency, introducerar DAF nya dragbilsversioner av sina CF85- och XF105-modeller.

Cargonet ångrar delvis stoppet

Den 24 oktober i år meddelade norska Cargonet att de skulle avveckla sin intermodala verksamhet i Sverige från den 10 december på grund av sviktande resultat och en dubblering av de svenska banavgifterna. Nu ångrar sig Cargonet delvis och kan tänka sig köra vidare till den sista mars.