Tevva vätgaselektriska lastbil klarar upp till 550 kilometer i vintertest

Medan Tevvas laserstyrda fokus är att bygga och leverera sitt batterielektriska 7,5t fordon, fortsätter testning och utveckling av dess väteelektriska motsvarighet i snabb takt.

Fyra Tevva-ingenjörer: Charlie Cordell, Byron Dolman, Ryan Clark och Toby Hurst gjorde nyligen, ett ”räckviddstest” av Tevvas dubbelenergiprototyplastbil. Under testet samlades info in under 1 000 km i det 7,5 ton väteelektriska fordonet som körde mellan Tevvas London HQ och den skotska gränsen vid Berwick-on-Tweed – Englands nordligaste stad.

Under hemresan körde lastbilen nästan 350 mil utan att behöva ett enda stopp för laddning. Detta möjliggjordes av lastbilens vätebränslecell som fyller på det utökade (Rex) fordonets litiumbatteri vid behov.

Chefsingenjören på Tevva Rex, Charlie Cordell sade: ”Det var en fantastisk resa och vi var så glada att lastbilen tillryggalade så många mil på retursträckan, utan att behöva stanna för en laddning. Resan var en demonstration av den räckvidd du kan uppnå i en lastbil som använder ett blandat system av el och vätgas, säger han.

De kalla förhållandena var extremt utmanande, men också hjälpsamma, för att de kunde samla in viktig data om fordonsprestanda, vilket innebär att de kunde göra justeringar här och där och skräddarsy dess utveckling.

Under testet steg temperaturerna sällan över fryspunkten under resan och vid ett tillfälle sjönk den till minus 10.

Företagets utvecklingschef Dr Andrew Hagan sade: ”Att tillhandahålla vätgas för denna betydelsefulla resa är ett stolt ögonblick. Den överlägsna räckvidden på detta bränslecellsfordon är en komfort och en trygghet för organisationer som beställer nya fordon och uppdaterar sina flottor. Vi bygger tankstationer där de behövs som mest och tar bort diesel från våra vägar. Denna infrastruktur kommer att göra det möjligt för Tevva-lastbilschaufförer att ta sig långt.”

Tevvas teknik för utökad räckvidd för vätgasbränsleceller gör det möjligt för sina fordon att utföra allt arbete med diesel, med en lugnande kostnad, räckvidd och miljöpåverkan. Genom att lägga till väte i energimixen levererar Tevva en lösning som ger operatörer möjligheten att minska koldioxidutsläppen från sina flottor i den takt som krävs av klimatvetenskapen och efterfrågas av samhället. Företaget har en dubbelenergistrategi för nollutsläppsmobilitet och använder det bästa av batteri-elektrisk och vätgasteknik för att maximera prestandan hos våra fordon.

Tevva ser sig som en aktiv aktör för att hjälpa till att bygga det batterielektriska ekosystemet och väteinfrastrukturens ekosystem, och inser att hastigheten och skalbarheten för vätgastankningssystem kommer att vara avgörande för införandet och samtidigt hålla kostnaderna under kontroll.

I takt med att väte med låga koldioxidutsläpp blir billigare och mer allmänt tillgängligt, kommer vätgastankning att bli lika enkel som dieseltankning är idag. Tevva arbetar aktivt med leverantörer av vätgas och tankstationer för att etablera vätgastjänster med låga koldioxidutsläpp för kunder och leder strävan mot nollutsläppsfrakt och stadslogistik.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-15 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Klimatomställning Miljö Teve Vätgasdrift Vätgaseketriskt Fordon Vätgasinfrastruktur Vätgös