IRU om nollutsläppsmålet: ”EU har inte råd med experiment”

År 2030 ska alla bussar som säljs inom EU ha nollutsläpp. Och 90 procent av alla övriga tunga fordon ska vara nollutsläppsfordon till 2040. Det enades nyligen Europakommissionen om.

Eftersom EU i detta fall inte tar hänsyn till livscykelperspektivet, utan utgår från vad fordonet släpper ut vid användning, innebär den nya riktningen i praktiken att 90 procent av de nya tunga fordonen från 2040 ska drivas av el.

Den internationella vägtransportorganisationen IRU är en av de aktörer som välkomnar beslutet, men samtidigt lyfter ett varningens finger.
– Kommersiella tunga transporter är något annat än bilar. Även om vår sektor är fullt engagerad i att minska koldioxidutsläppen, bör alla alternativ för att uppnå koldioxidneutralitet förbli öppna. EU har inte råd med experiment här, säger Raluca Marian, chef för opinionsbildning på IRU.

Det har funnits farhågor inom åkerinäringen att EU helt skulle förbjuda förbränningsmotorn. Ett beslut som exempelvis skulle kunna innebära en säkerhetsrisk i tider av kris, krig och omfattande cyberattacker mot elsystemet. Men EU:s beslut innebär alltså att förbränningsmotorn kan bli kvar tills vidare, om än i begränsad omfattning.

IRU konstaterar att ett mål på 90 procent är en bättre utgångspunkt än 100 procent när nya lagar ska diskuteras, och att det är viktigt att nu se till att olika koldioxidneutrala alternativ får chansen att vara kvar på marknaden även framöver.

Det finns en oro att en marknadspotential på 10 procent för icke-elektriska tunga fordon är för lite för att tillverkare och transportörer ska se en mening med att investera i fordon med förbränningsmotor.

– Kommissionens förslag för att stödja utfasningen av koldioxidutsläpp från vägtransporter uppskattas, men det är bara ett nödvändigt första steg och flera element måste övervägas bättre av lagstiftarna för att uppnå optimala resultat, sammanfattar Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-23 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-kommissionen IRU Miljö Nollutsläpp