Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

Foto: Proffs/arkiv.

PostNord: ”Polisens protokoll säger inte att fordonet ska hindras från fortsatt färd”

En dragbil som drar en Postnordtrailer klampas i väntan på att sanktionsavgiften för en otillåten ordinarie veckovila i hytten ska betalas. När klampen efter 36 timmar låses upp, avviker fordonet från platsen. Postnord hävdar att det i ”polisens protokoll över vägkontrollen ifråga inte framgår att det här fordonet ska hindras för fortsatt färd.” Information vi inhämtar från kontrollerande myndighet beskriver en annan uppfattning och säger att ”man måste läsa regelverket för både sanktionsavgifter och om hindrande av fortsatt färd”.
Fordonen på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Proffs, arkiv

SD vill att tidsgränsen för klampning tas bort

"Likhet inför lagen är en viktig princip"

I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som i huvudsak innebär att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, klampning, kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Propositionen har sin grund i de förändringar som sker i samband med införandet av mobilitetspaketet. Sverigedemokraterna, SD, ställer sig i huvudsak bakom förslaget men vill att man samtidigt ser över tidsgränsen för klampning som idag är maximalt 36 timmar.