Klampat och klart - och slutkört för Atrans hos denna speditör. Klampat och klart - och slutkört för Atrans hos denna speditör.

LKW Walter: ”Atrans kör inte längre för oss”

Det bulgariska åkeriet Atrans är känt av yrkestrafikgrupper av alla fel anledningar. När åkeriet på kort tid stoppas och klampas i Eskilstuna hamnar fokus åter på åkeriet som nu alltså förlorat i alla fall en av sina kunder.

Det bulgariska företagets verksamhet/er har under flera år hamnat i negativt fokus när deras fordon kontrollerats av yrkestrafikgrupper. I år kulminerade det i Eskilstuna när tre av deras fordon stoppas och klampas i väntan på betalning av förskottet på sanktionsavgifterna för otillåtet cabotage. Av de tre fordonen betalar endast ett medan de två andra, enligt information vi har just nu, har avvikit utan betalning.

När vi kontaktar speditören LKW Walter inleder de ett intensivt arbete med att utreda händelserna – inte minst för att personer bakom Atrans även figurerar i ett annat åkeri som sedan tidigare är svartlistat hos speditören.

I dag kom LKW Walters svar i vilket de vill förtydliga hur de arbetar. De förväntar sig att deras samarbetspartners anpassar sig till LKW Walters värderingar när det gäller etiskt uppförande, säkerhet, lagefterlevnad, antikorruption, sund konkurrens och hållbarhet samt att de följer LKW Walters uppförandekod. Efterlevnad av gällande lagar och regler på både nationell och internationell nivå är en förutsättning för samarbete med LKW Walter och det inkluderar även efterlevnad och fullgörande av anställningsavtal och lagstadgade minimilöner samt arbetsmiljö och säkerhet.

LKW Walter fortsätter: ”Som en av de ledande transportorganisationerna i Europa är vi medvetna om vårt sociala ansvar och vi skapar ansvarsfulla kontakter med våra anställda, kunder och affärspartners.” LKW Walter säger att deras affärsverksamhet strävar efter två huvudmål som också är inskrivna i deras uppförandekod: ”För det första att till fullo möta våra kunders förväntningar av pålitliga tjänster. För det andra att tillhandahålla alla tjänster i linje med nuvarande krav inom områdena etiskt uppförande, efterlevnad av lagar, anti-korruption, rättvis konkurrens och hållbarhet.”

Som en del av företagets sociala engagemang är deras transportpartners och deras förare av särskild vikt för dem. ”Varje transportpartner vi använder oss av måste uppfylla vissa krav innan de får arbeta för LKW Walter. Kraven finns registrerade i ”Foundations of Cooperation” som ligger till grund för vårt gemensamma samarbete. Transportören bekräftar däri att följa alla lagliga och regelkrav krav när denne tillhandahåller transporttjänster.”

Vad beträffar Atrans säger LKW Walter följande: ”Vi har haft ett mycket intensivt utbyte med företaget A-Trans de senaste dagarna. LKW Walter har avbrutit hela anställningsförhållandet med företaget Atrans sedan den 22 september 2023. Från och med i dag den 25 september används Atrans inte längre för LKW Walters transporter.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-25 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Arcese Atrans Bilinspektör Klampning LKW Walter Otillåtet cabotage Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen