Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott. Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott.

Samma speditör, samma åkeri, samma upplägg, samma påföljder

Två ekipage stoppas i Eskilstuna, samma speditör, samma upplägg och samma påföljder om totalt 120 000 kronor i sanktionsavgift. Medan det första ekipagets sanktion betalas ganska snabbt, vill man inte betala för det andra som klampas medan företaget ska kontakta Transportstyrelsen som de, enligt uppgift, hävdar har godkänt upplägget de använder.

Det första ekipaget vinkas in den 18 augusti vid Kjula utanför Eskilstuna. Personerna bakom dragbilen har vi haft kontakt med tidigare, men den aktuella dragaren är svenskregistrerad och hyrs ut till åkeriet som använder det på deras bulgariska trafiktillstånd. De rullar alltså inte på ett nyttjanderättsavtal utan ett hyresavtal.

Så kan de göra, säger bilinspektör Patrick Zetterberg, så länge de kör internationella transporter.
– Vad företaget har missat är att kombitransporter i Sverige sedan februari 2022 inte längre är internationella transporter och då blir upplägget åkeriet använder sig av i stället ett otillåtet cabotage som kostar 60 000 kronor i sanktionsavgift, säger Zetterberg.
Pengarna betalas inom en timme.

Den Nordmakedonska föraren saknar dock ett arbetstillstånd, något som krävs för att han ska få köra i Sverige, vilket leder till att han måste lämna landet.

Det andra ekipaget stoppas kvällen den 23 augusti också i närheten av Kjula. Samma speditör, samma upplägg med dragbilen och samma påföljd. Den här gången vill åkeriet emellertid inte betala sanktionsavgiften.
– Åkeriets representant vill först tala med Transportstyrelsen som de hävdar har godkänt deras upplägg, säger Zetterberg.
Dragbilen klampas därmed i väntan på pengarna.

Varför använder man svenskregistrerade dragbilar?
– Det kan man ju spekulera i. Kanske för att de har en uppfattning att svenskregistrerade fordon inte lika ofta kontrolleras av polisen. Efter dessa två ekipage har den aktuella kombinationen nu blivit än mer intressant att kontrollera, säger Zetterberg.

Vi tar kontakt med speditören och får därefter en mejladress att skicka våra frågor till. En timme senare ringer åkeriet upp oss, men lägger på luren när vi svarar.

Eftersom åkeriet och personerna kring detsamma tidigare figurerat i olika kontrollsammanhang har vi de aktuella kontaktuppgifterna till dem varför vi skickar sms och mejlar våra frågor till dem. Varken speditören eller åkeriet återkommer med svar inom utsatt deadline och innan publicering av artikeln.

I morse har fordonet varit klampat i 36 timmar och även om sanktionsavgiften inte har betalats måste klampen låsas upp vilket också har gjorts. Chauffören har informerats om att han inte får köra från platsen innan betalningen skett.

Vad händer nu?
– Förhoppningsvis stannar dragbilen tills åkeriet gjort rätt för sig. Fram tills att klampen låses upp är ansvaret åkeriets, men om föraren nu kör i väg med dragbilen eller kanske hela ekipaget, är det förarens ansvar. Då begår han ”brott mot myndighets påbud” och där finns fängelse med på straffskalan, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Den sista informationen vi får innan vi publicerar, gör gällande att ekipaget står kvar, inga pengar har inkommit, men chauffören har lämnat platsen.