Ett av ekipagen som granskades ingående. Foto: Roger Ogemar. Ett av ekipagen som granskades ingående. Foto: Roger Ogemar.

Samverkansinsats gav 500 000 kronor i böter och sanktionsavgifter

När ansvar är fördelat på flera myndigheter, blir samverkansinsatser än viktigare. Under fyra dagar varav två ute på kontrollplats Sävar, genomfördes en större samverkansinsats mot yrkestrafiken på kontrollplats Sävar. Deltagande myndigheter var Polisen, Tullen och Transportstyrelsen. Kontrollerna renderade i sammanlagt cirka 500 000 kronor och ett antal fordonsklampar fick tas i bruk.

Från Polismyndigheten deltog yrkestrafikspecialister ur yrkestrafikgrupperna från nästan samtliga 7 regioner. Totalt var det 25 kontrollanter. Från Tullen deltog fyra inspektörer, fyra från Tullens grupp i Umeå och två från Tullens underrättelseavdelning. Från Transportstyrelsen deltog fyra utredare från yrkestrafikens kontroller i Umeå.

Syftet var att dels att visa vad myndighetsgemensamma samverkanskontroller kan åstadkomma tillsammans, dels att sprida kunskap och arbetssätt mellan myndigheter och regioner samt att myndigheterna emellan ska se vad man kan hjälpa varandra med och att utveckla verksamheterna för effektivare kontroller.

Insatsen pågick under fyra dagar varav en dag ägnades åt att informerade varandra om vilken information och behörighet varje myndighet har och hur man kan delge varandra. Två dagar genomförde man fysiska kontrollinsatsen på kontrollplats Sävar och avslutningsvis en dag för uppföljning av insatsens resultat och fortsatt utveckling.

I och med att ansvar är fördelat på flera myndigheter, är samverkansinsatser viktiga. Tanken är att liknande insatser ska genomföras årligen runt om i landet på olika platser.

Resultatet av två dagars kontroller blev massivt. Då påträffades brister inom yrkestrafiken som gav drygt 500 000 kronor i böter och sanktionsavgifter. Flertalet ekipage blev ståendes med klampar i väntan på betalningarna.

Samverkansinsatsen två dagar på kontrollplats Sävar besöktes av flera höga chefer inom Polisen och samtliga var rörande överens om att liknande insatser måste fortlöpande genomföras då slagkraften i myndighetssamverkan blir mycket stor.

Även SVT Nyheter Norrbotten besökte kontrollplatsen. I videoklippet intervjuas personer och inte minst lastbilschauffören Audrus Yurievichus från Litauen var ekipage blev klampat på grund av åkeriets okunskap och som också renderade i den högsta sanktionsavgiften om 120 000 kronor. Ekipaget klampades. ”De låste in mig som en hund”, säger Yurievichus.

Se SVT Nyheter Norrbottens hela inslag här.

Full aktivitet på kontrollplats Sävar utanför Umeå. Foto: Roger Ogemar.
Full aktivitet på kontrollplats Sävar utanför Umeå. Foto: Roger Ogemar.