Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

En helt ny utbildning i kontroller av såväl den nationella som den internationella yrkestrafiken genomfördes i Karlstad under förra veckan.

Tunga gruppen i region Bergslagen har ”vässat klorna”

Your Image Description
I samband med att regeringen satsade de så kallade ”cabotagemiljonerna” (som försvann), för att utbilda fler yrkestrafikgrupper i kontroller av nationella och internationella yrkesmässiga transporter, utbildades knappt 400 poliser. Utbildningen gav inte det resultat man hoppats på, men nu har en ny utbildning tagits fram. Trafikpoliser och bilinspektörer i region Bergslagen var först med att få ta del av den nya och mer omfattande utbildningen.
Förutom en sanktionsavgift som är den högsta som hittills beslutats om i Sverige i samband med en vägkontroll, har åkeriet sannolikt ytterligare en faktura att vänta - från företaget vars kran fick stå och vänta på godset. Foto: Roger Ogemar.

Högsta sanktionsavgiften i Sverige – efter vägkontroll

Samverkan mellan polisregioner fortsätter med att kontrollanter från Västerås, Eskilstuna, Stockholm och Umeå åter träffats, denna gång på kontrollplats Karleby under en tre dagar lång insats. Syftet är att prova ut nya arbetsmetoder för en ny utbildning inom kontroll av internationell trafik inom polisens yrkeskontroller. Resultatet: ”Det är den högsta sanktionssumma som hittills beslutats om i Sverige efter en vägkontroll”, säger bilinspektör Roger Ogemar.