Först smet dragbilen och det skulle inte dröja länge innan även släpet skulle göra detsamma - trots körförbud och överlast. Foto: Peter Eriksson Sandström. Först smet dragbilen och det skulle inte dröja länge innan även släpet skulle göra detsamma - trots körförbud och överlast. Foto: Peter Eriksson Sandström.

Litauiskt åkeri smet från notan i Nyköping

Det litauiska ekipaget inte bara smet från notan på 64 400 kronor. Det med körförbud belagda och överlastade släpet hämtades också när ”kusten var klar”. Möjligheterna för Transportstyrelsen att få in pengarna i efterhand i fall som detta är mycket små, i det närmaste obefintliga. ”Frustrerande”, säger trafikpolis Jonas Höök som nu hoppas att de träffar på föraren igen.

Onsdagen den 6 september kontrollerar Nyköpings yrkestrafikgrupp fordon i närheten av Filmstaden i Nyköping. Ett litauiskt ekipage drar till sig polisens intresse då ekipaget har ett påtagligt överhäng baktill och man bestämmer sig för att vinka in det. Lasten består av armeringsjärn.

När ekipaget vägs visar det sig vara en överlast på 16 procent på trailerns sista axel. Dessutom har släpet så stora brister att det blir tekniskt körförbud på plats.

Kontrollen av kör- och vilotiderna och dokumenten går inte riktigt ihop och transporten landar i ett otillåtet cabotage med en vidhängande sanktionsavgift om 60 000 kronor som måste betalas innan fortsatt färd. Dessutom kostar överlasten 4 400 kronor som också måste betalas på plats.

I väntan på att åkeriet ska göra rätt för sig klampas fordonet, men när 36 timmar har gått, det vill säga tiden som det är tillåtet att klampa ett fordon, har fortfarande inga pengar kommit. Klampen måste ändå låsas upp och i samband med det informeras föraren om att fordonet inte får lämna platsen innan pengarna kommit.

Vi frågar trafikpolis Jonas Höök om åkeriet i samband med klampningen hade synpunkter.
– De delade inte vår bedömning av de nationella transporterna föraren hade gjort och ville veta var i regelverket det stod att de gjort fel. Vi hänvisade dem till aktuellt regelverk. Dokumenten för de nationella transporterna som gjorts saknades dessutom, säger Höök.

Dessutom har åkeriet brutit mot ”cooling off” – regeln som infördes i samband med mobilitetspaketet och som innebär att ett EU-lands åkeri som har kört cabotagetrafik i ett annat EU-land efter avslutade cabotagetransporter måste lämna landet och får inte återvända till samma land förrän tidigast efter fyra dygn.

Att följa polisens instruktioner i samband med att klampen låses upp är emellertid inget åkeriet har för avsikt att göra. När ”kusten är klar” lämnar dragbilen platsen och därmed har föraren gjort sig skyldig till överträdelse av myndighets bud. Denna överträdelse kan ge böter eller fängelse i högst ett år, något som kan bli verklighet om föraren åter träffar polisen.

Så mycket tid som lagts ner på kontrollen av detta ekipage och så försvinner dragbilen så snart ni vänder ryggen till – det måste kännas frustrerande.
– Ja, det gör det, men förr eller senare dyker han kanske upp igen och då kan vi agera, säger Jonas Höök.

Det är inte bara dragbilen som försvinner. En tid senare försvinner även det överlastade släpet som belagts med tekniskt körförbud.