Den italienska speditören, som i nuläget inte är misstänkt för något brott, använder sig av fordon från ökänd transportör. Nu inleder AB Volvo en riktad utredning. Den italienska speditören, som i nuläget inte är misstänkt för något brott, använder sig av fordon från ökänd transportör. Nu inleder AB Volvo en riktad utredning.

AB Volvo: ”Vi inleder en riktad utredning”

Efter att en italiensk speditör inom en vecka fått två av sina ekipage stoppade i Eskilstuna och båda ledde till sammanlagt 120 000 kronor i sanktionsavgifter, kommer tipsen in var speditörens trailers förekommer. Ett av företagen är Volvo Construction Equipment i Arvika. Nu startar de en process för att utröna vad som ligger bakom det inträffade.

När den italienska speditören på kort tid får två av sina transporter stoppade i Eskilstuna står det klart att åkeriet vars dragbilar drar speditörens trailers, är bekanta för såväl redaktionen som för yrkestrafikgruppen i Eskilstuna. Bekanta av alla fel anledningar och har förekommit i ett antal artiklar. Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott.

Efter de tidigare händelserna vi uppmärksammat, har fordonens ägare gjort en del förändringar för att kunna trafikera de svenska vägarna, men uppenbarligen har man inte gjort sin ”hemläxa” varför det blev fel ändå.

Vi kontaktar några av företagen som använder sig av speditörens tjänster för att höra om de känner till att speditören använder sig av åkerier som i de aktuella fallen.

AB Volvo är först ut med att svara och säger att de, så snart de får indikationer om att deras kontrakterade transportörer inte uppfyller kraven, gör man en utvärdering och analys kring bakgrund till eventuella avvikelser.

Generellt arbetar AB Volvo systematisk med uppföljning av service- och avvikelsenivåer via månadsuppföljningar våra kontrakterade transportörer, med regelbunden kontakt på operativ, taktisk och strategisk nivå.
– Om vi får indikationer från andra källor att våra krav inte uppfylls gör vi en speciell och riktad utredning om bakgrunden för att säkerställa att våra krav uppfylls. Kraven finns tydligt definierade i våra kontrakt. I detta arbete genomför vi självklart också en jämförelse med resultaten i de standardiserade och regelbundna utvärderingar/kontroller som vi genomför. Om det framkommer att regelverket inte uppfylls, så begär vi (beroende på allvarlighetsnivå) handlingsplaner för att åtgärda problemen. Vid utebliven handlingsplan alternativt att handlingsplanen inte följs, så kan kontraktet komma att avslutas, säger Volvo Construction.

Vi frågar om hur AB Volvo ser på speditörens agerande i de aktuella fallen.
– Vi kommer att följa ovan beskriven process och utifrån denna utredning bestämma lämpligt nästa steg, svarar man.

Har ni varit i kontakt med speditören?
– Våra svar beskriver hur vi på AB Volvo jobbar med alla transportörer och det gäller även i detta fall. Vi kommenterar dock inte enskilda relationer med affärspartners, avslutar AB Volvo.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-11 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: AB Volvo Böter Dieselstöld Klampning Otillåtet cabotage Sanktionsavgifter Transportstyrelsen Tredjelandsförare