Kilometerskatt

Listar alla artiklar taggade med: Kilometerskatt

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Utredning föreslår kilometerskatt för lastbilar

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har lämnat över sina förslag till regeringen. Den föreslår att det införs en kilometerskatt för lastbilar, en avståndsbaserad skatt som ska differentieras beroende på lastbilens miljöegenskaper och var den kör någonstans. Lägre i glesbygd, högre i storstäderna.
Regeringen har inte gjort något större väsen av att utredningen nu är klar, däremot har Transportföretagen uppmärksammat det.

Trafikutskottets ordförande efterlyser vägslitageavgift

"Borde vara klappat och klart"

Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V), har via en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), ställt frågan om ministern avser att ta initiativ till en vägslitageavgift på tunga transporter. En överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen borde enligt Holm innebära att allt är ”klappat och klart” för regeringen att införa den avståndsbaserade avgiften.