Dansk åkeriorganisation starkt kritisk till kilometerskatt

Den danska socialdemokratiska regeringen, med stödpartier, har föreslagit en kilometerskatt på lastbilar, vilket den danska åkeriorganisationen DTL har reagerat starkt emot.
- Avgiften är en skatt i grön förpackning, men den kommer i sig själv vara ett hinder i längden för en grön omställning, säger Erik Östergaard, vd för DTL, Dansk Transport och Logistik.

Östergaard tillägger att skatten kommer att fungera som ”kvävande plast på växande gröda, eftersom hela näringslivet kommer att insjukna”.

Han menar bestämt att priset på transporter ytterligare kommer att öka kraftigt.
– Om kilometerskatten införs om två år finns det vid den tiden endast ett mikroskopiskt antal lastbilar som kan köra på den billiga kilometertaxan, eftersom det i den nära framtiden endast i begränsad omfattning blir möjligt för åkerierna att byta till el- och vätgaslastbilar för att därmed kunna använda den lägre avgiften, menar Erik Östergaard.

– Det innebär att på majoriteten av lastbilarna ska läggas en krona per kilometer från 2025. Och lastbilarna kör som bekant miljarder av kilometer årligen. Och det blir en räkning som ska betalas av kunderna, säger han.

Östergaard poängterar att en ellastbil är tre gånger dyrare än en jämförbar dieselbil.
– Sammanlagt kommer vi till en situation där priset rakar i höjden och därmed ger näring till att vidmakthålla inflationen i åratal!

Erik Östergaard bygger sina påstående på de analysförutsättningar som den danska Energistyrelsen kommit fram till som visar att man inte räknar med att eldrivna tunga transporter inte riktigt kommer igång förrän en bit in på 2030-talet.

Enligt analyserna räknar man faktiskt bara med att endast en tiondel av transporterna år 2030 kommer att utföras av ellastbilar, och det är ändå en väsentlig ökning i förhållande till tidigare analyser, enligt Energistyrelsen i Danmark.

En av huvudorsakerna att Energistyrelsen har kommit fram till de tio procenten är paradoxalt nog effekten av den planerade kilometerskatten, samtidigt som man räknar med effekterna av ett kommande CO2-kvotsystem för transporter i EU.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-03 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark DTL Inflation Kilometerskatt