Foto: Jesper B. Nielsen Foto: Jesper B. Nielsen

Danska åkeriprotester mot kilometerskatt

Med 150 lastbilar parkerade på Christiansborgs slottsplats framför Folketinget (danska riksdagen) under tisdagen, protesterade både åkare och chaufförer mot den kilometeravgift på diesel som politikerna beslutade om i förra veckan ska införas från 2025 - och som ska gälla körning på alla offentliga vägar från 2028.

Tanken är att avgiften ska vara ett led i målet att minska koldioxidutsläppen med 70 procent innan år 2030. Avgiften baseras på hur långt fordonet körs och hur höga koldioxidutsläpp den har.

Ägaren till en genomsnittlig lastbil med dieselmotor ska betala en avgift på 1.30 danska kronor per kilometer och den som äger en ellastbil får en avgift på 0.20 kronor per kilometer.

I första omgången ska avgiften gälla lastbilar över 12 ton och från 2027 även för mindre lastbilar.

Den danska åkeriorganisationen, DI Transport, menar att åtgärden inte kommer att rädda klimatet utan bara har som ändamål att tillföra mer pengar till statskassan. Organisationen menar också att avgiften kommer att drabba dansk åkerinärings konkurrensförmåga.

Demonstranterna bestod inte enbart av åkare utan också chaufförer som kände sina jobb hotade. De menade att det är orealistiskt att tro att man enbart kan köra med ellastbilar till alla transporter.

– Visst kan du köpa en ellastbil, men de är inte tillräckligt utvecklade ännu, sade lastbilschauffören Benny Nielsen från Jylland, som arrangerade demonstrationen i Köpenhamn, till Danmarks Radio.
– För det första är priset på en ny ellastbil tre och en halv gång dyrare än för en lastbil med dieselmotor och det gäller för det andra också underhållet.

– Utöver det ska ellastbilarma användas 12 timmar dagligen för att kunna klara en sjutimmars arbetsdag, vilket beror på att den ska laddas under dagen, tillägger han.

– Det innebär ett stillestånd fyra och en halv timme dagligen och vem ska vi skicka den fakturan till? Det går bra att köra med en ellastbil inne i Köpenhamn och andra städer men ute på landsbygden fungerar de inte, menar Benny Nielsen.

Benny är inte den ende som är upprörd över de kommande avgifterna. Inom den danska branschorganisationen DTL – Danska Åkeriägare, har man tagit fram miniräknaren för att ta reda på vad avgiften kommer att kosta alla i branschen.

De uppskattar att avgiften under 2028 kommer att dra in över tre miljarder danska kronor om året. Samtidigt uppskattar man att ellastbilarna år 2030 kommer att utföra tio procent av transportarbetet.
– Åkarna är inställda på att de ska betala, men bara inte på det sättet som man nu föreslår. Vi menar att det är ett för dyrt sätt för staten att kräva in skatter på. Vi har därför sagt att man i stället ska höja avgifterna på bensin och diesel, säger Erik Østergaard, vd för DTL.

Han tillägger att det i slutändan blir konsumenterna som får betala en sådan extraräkning.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-06 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Demonstration Kilometerskatt