Covid-19

Listar alla artiklar taggade med: Covid-19

Stopp för årets firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.
VBG onspot

Coronatider innebär högtryck på återvinningsstationerna

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ser sedan en tid tillbaka en kraftig ökning av förpackningar och tidningar i sina flöden och företaget arbetar tillsammans med sina tömningsentreprenörer hårt för att hantera detta så snabbt och effektivt som möjligt.
Daf

Coronaeffekten: Tung trafik har minskat med 7 procent

Trafikanalys startar Transportläget, en snabb läges- och trendbeskrivning för att belysa hur coronapandemin påverkar landets transportsystem. En första lägesbeskrivning visar omfattningen av den minskade trafiken i alla trafikslag.
Daf

SD motionerar om förlängd giltighet för YKB

I en kommittémotion från sverigedemokraterna (SD), vill partiet att riksdagen ställer sig bakom förslaget om förlängd giltighet för yrkeskompetensbevis, YKB. Om inte, riskerar förare bland annat att få börja om med en komplett utbildning om 35 timmar om de inte hinner slutföra till exempel den sista av fem kurser inom den nu gällande tidsramen.
VBG onspot

IVECO startar produktionen i Italien och Spanien

IVECO har meddelat att det är redo att återuppta produktionen vid sina anläggningar i Italien och Spanien som tillfälligt varit stängda i mars för att skydda anställda och bidra till de lokala regeringarnas åtgärder för att begränsa spridningen av COVID-19-epidemin.
Daf

Gratis mat och längre parkering för chaufförer i Storbritannien

Brittiska motorvägsserviceföretaget Moto erbjuder gratis mat till chaufförer som parkerar över natten. Moto utökar även tiden för sin gratisparkering för att hjälpa förare att kunna hålla rast under coronakrisen.
Daf

Det brådskar med regellättnader för YKB

Regeringen har idag meddelat att man under coronapandemin vill införa regellättnader för yrkesförare. I ett underlag som nu går till lagrådet, föreslås en förlängning av giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis, YKB. Det är en välkommen åtgärd som Transportföretagen uppvaktat regeringen om alltsedan coronakrisen var ett faktum. Budskapet som skickades med, var är att det brådskar, annars kan 10 000 yrkesförare av samhällsviktiga transporter stå utan behörighet att köra.
Hultsteins

Regeringen skjuter till extra pengar

Transportföretagens främsta fråga har under coronakrisen varit direkta kontantstöd till företagen. I dag meddelade regeringen ett stöd på 39 miljarder kronor i två månader och det ska nå hela näringslivet. Stödet välkomnas, men det kommer inte att räcka och dessutom är tidsperioden på två månader alldeles för kort. Stödet kommer så sent att det redan kommit varsel och konkurser som kanske inte hade behövt ske, säger man.
Hultsteins

Veterankraft bidrar med chaufförer till transportbranschen

Veterankraft som arbetar med bemanning av veteraner ser en stor förfrågan av lastbilschaufförer runt om i landet. Veterankraft följer noggrant alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och ser utifrån detta många möjligheter för transportbranschen som söker chaufförer och veteraner som vill arbeta.
Budi 2021

Volvo Lastvagnar startar upp sina fabriker

Volvo Lastvagnars anläggningar i Tuve och Umeå, som till stor del har varit i viloläge sedan mitten av mars, startar nu gradvis igen den här veckan. Omstarten kommer att ske långsamt och säkert, med hänsyn till ett nytt, förändrat sätt att arbeta. Den nya förändrade arbetsprocessen följer myndigheternas rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för säkert arbete. Fokus ligger alltid på alla anställdas hälsa och säkerhet.
Hultsteins