Det brådskar med regellättnader för YKB

Regeringen har idag meddelat att man under coronapandemin vill införa regellättnader för yrkesförare. I ett underlag som nu går till lagrådet, föreslås en förlängning av giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis, YKB. Det är en välkommen åtgärd som Transportföretagen uppvaktat regeringen om alltsedan coronakrisen var ett faktum. Budskapet som skickades med, var är att det brådskar, annars kan 10 000 yrkesförare av samhällsviktiga transporter stå utan behörighet att köra.

Att regeringen idag tagit frågan om regellättnader för YKB för yrkesförare vidare, är en välkommen åtgärd som har en central betydelse när det gäller tillgången till yrkesförare och därmed möjligheten att upprätthålla samhällsviktiga transporter. Frågan har Transportföretagen arbetat med sedan coronapandemin bröt ut.

Ett flexibelt regelverk är en förutsättning för att transportsektorn ska klara krisen. Regeringen ska enligt förslaget få besluta om undantag i sex månader från kravet på yrkeskompetensbevis för de som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid löpt ut under perioden 1 mars 2020–31 maj 2020.

Caj Luoma chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.
– Det är ett välkommet besked vi möts av om att regeringen vill förlänga giltighetstiden för YKB nu under coronapandemin. Beslutet är av central betydelse och vi har jobbat med frågan sedan krisen bröt ut men det brådskar annars kan 10 000 yrkesförare stå utan behörighet att köra transporter. Vi vill att regeringens förslag till regellättnad tar höjd för att kunna möta en utdragen kris och att det nya regelverket, i en sådan situation omfattar även förare vars YKB löper ut efter den 31 maj”, säger han.

Tidigare i veckan svarade Transportföretagen på regeringens remiss angående YKB. Där har de framfört att de även vill att utbildningar ska kunna ges på distans, särskilt om krisen blir långvarig.
– Vår förhoppning är att regeringen även tar med möjligheten om att YKB utbildningarna ska kunna ges på distans. Det skulle vara extra viktigt om krisen blir långvarig, avslutar Caj Luoma.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-30 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Distansutbildning Regeringen Transportföretagen YKB