SD motionerar om förlängd giltighet för YKB

I en kommittémotion från sverigedemokraterna (SD), vill partiet att riksdagen ställer sig bakom förslaget om förlängd giltighet för yrkeskompetensbevis, YKB. Om inte, riskerar förare bland annat att få börja om med en komplett utbildning om 35 timmar om de inte hinner slutföra till exempel den sista av fem kurser inom den nu gällande tidsramen.

SD pekar inledningsvis på en proposition från Infrastrukturdepartementet (2019/20:165) från den 7 maj som föreslår att giltighetstiden för yrkeskompetensbevis förlängs. Enligt förslaget ska undantaget enbart gälla de yrkeskompetensbevis vars giltighet går ut under perioden 1 mars 2020 till 31 maj 2020.

Bakgrunden till det föreslagna undantaget är den pågående pandemin, Covid-19. Det har skapat en situation där kurstillfällen ställs in eller att arbetsgivare inte skickar sina anställda till kursplatser på grund av smittorisken. Problemet är likartat över hela Europa och därför har EU-kommissionen lagt ett förslag som är mer långtgående än i regeringens proposition, förklarar SD.

I COM(2020) 176 föreslås att undantagsperioden löper från den 1 mars 2020 till 31 augusti 2020. De yrkeskompetensbevis vars giltighet upphör under den här perioden förlängs med sex månader.

SD menar att det är rimligt att Sverige antar den tidsperioden, även om kommissionens förslag skulle falla. Det är från nu och fram till september som den första kullen av yrkeskompetensbevis återigen ska förnyas.

Hultsteins


Förare med hävdvunna
rättigheter och behörigheterna C och D på körkorten ska genomgå en komplett repetitionsutbildning på 5 x 7 timmar senast månadsskiftet augusti och september. Många av dessa förare har gjort 4 av dessa 5 kurstillfällen men på grund av Covid-19 är det svårt att genomföra det femte kurstillfället, skriver SD i sin kommittémotion.

SD pekar särskilt på konsekvenserna för den enskilde individen. Har yrkeskompetensbeviset väl passerat sitt sista giltighetsdatum måste föraren börja om med en komplett utbildning om 35 timmar.

I motionen menar SD att regeringens intention är ”bra och vällovligt”, men att det inte löser den akuta situation som råder för en stor grupp av förare vars yrkeskompetensbevis löper ut under perioden april till augusti 2020.

”Med den justering som föreslås i denna motion har den akuta situationen undanröjts och förhoppningsvis kommer kursverksamheterna igång under hösten”, avslutar sverigedemokraterna Thomas Morell, Patrik Jönsson, Monika Lövgren och Jimmy Ståhl den aktuella kommittémotionen.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-11 09:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 SD Sverigedemokraterna Undantag YKB