Ekipaget på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Coronaeffekten: Tung trafik har minskat med 7 procent

Trafikanalys startar Transportläget, en snabb läges- och trendbeskrivning för att belysa hur coronapandemin påverkar landets transportsystem. En första lägesbeskrivning visar omfattningen av den minskade trafiken i alla trafikslag.

Coronapandemin ger omfattande effekter på transportsystemet. Krisen har snabbt och radikalt påverkat efterfrågan och utbud av transporter. För att bevaka utvecklingen har Trafikanalys startat Transportläget – en webbsida för att förmedla en aktuell läges- och trendbeskrivning med hjälp av enkla indikatorer för hela transportsystemet.

De använder både egna datakällor och andras.
– Trafikanalys kommer veckovis den närmaste tiden att publicera lägesbeskrivningen som tar ett helhetsgrepp över transportsystemet, något vi hoppas blir användbart för många. Avsikten är att på ett aktuellt och lättförståeligt sätt fånga vad som händer i transportsystemet under coronapandemin, säger Per-Åke Vikman, avdelningschef.

Transportläget för vecka 18 i år visar att trafiken för samtliga trafikslag låg på betydligt lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019.

  • Vägtrafiken på de statliga vägarna minskade med 17 procent. För den tunga trafiken var minskningen 7 procent.
  • På järnvägarna minskade persontågstrafiken med 27 procent och godstågstrafiken med 14 procent.
  • Sjöfarten mätt i antal anlöp till stora svenska hamnar minskade med 28 procent för passagerarfartyg och 25 procent för lastfartyg.
  • Flyget mätt i antal starter och landningar på svenska flygplatser minskade med 84 procent.
Figur. Trafiken vecka 18, år 2020 jämfört med samma vecka 2019 (procentuell förändring).
Anm: Vägtrafik ovan avser enbart statliga vägnätet.

I Stockholm och Göteborg minskade antalet trängselskattepassager med 14 procent för personbilar på båda orterna och för tunga lastbilar med 4 procent i Stockholm och 1 procent i Göteborg.

Här hittar du Trafikanalys lägesbeskrivning Transportläget.

Trafikanalys publicerar också en omvärldsbevakning av vad som händer i transportsektorn som en följd av coronapandemin. Den bevakningen hittar du här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-11 15:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Ekonomi Trafikanalys