Tre ton farligt gods dolde sig bakom kapellet på det oskyltade, holländska ekipaget när det kontrollerades av Kustbevakningen i måndags i Trelleborgs hamn.

Kustbevakningen ertappade holländare med dolt farligt gods efter färjeöverfart

Inspektören: ”Allt vanligare”

Statistik gällande Kustbevakningens farligt gods-kontroller visar att andelen med brister blir fler för varje år. Det senaste året hade nästan hälften (47 %) av alla ADR-transporter som kontrollerades brister. Under tisdagen följde Proffs med farligt gods-inspektörerna Arvid Tedvik och Jonna Ström under några timmar i Helsingborg. Att de har en viktig uppgift att fylla blir tydligt.
Trafikpolisen och Kustbevakningen har ett fint samarbete där de gärna konsulterar varandra under de kontroller där de båda myndigheterna samverkar. Foto: Göran Rosengren
Trafikpolisen och Kustbevakningen har ett fint samarbete där de gärna konsulterar varandra under de kontroller där de båda myndigheterna samverkar. Foto: Göran Rosengren

Den här dagen är det en kontroll i Helsingborgs färjeterminal som står på schemat. Var 20:e minut angör ett nytt fartyg hamnen vilket gör att fordonstrafiken blir väldigt intensiv under några minuter. När hamnplanen är tom, kan inspektörerna koncentrera sig fullt ut på de fordon som de har tagit ut för närmare kontroll.

Under tisdagen är även trafikpolisen på plats. Samarbetet de båda myndigheterna är väldigt bra och de assisterar gärna varandra när behov uppstår. Till exempel kan trafikpolisen ta vid i ärenden där Kustbevakningens befogenheter inte räcker till, som exempelvis nar man upptäcker bristande lastsäkring på fordon som inte har farligt gods ombord.

Mellan kontrollerna pratar Arvid Tedvik och Jonna Ström bland annat om en händelse som inträffade dagen innan, alltså under måndagen, i Trelleborgs hamn.
– Farligt godstransporterna rullar alltid av TT-färjorna sist av alla. Det beror på att de av säkerhetsskäl ställs på toppdäcket där det inte är något tak. Ett av de första ekipagen som kör i land, är ett holländskt som vi bestämmer oss för att titta närmare på under tiden vi väntar på fordonen med farligt gods, förklarar Arvid Tedvik.


Bilen hade inga orangea skyltar
men när farligt gods-inspektörerna tittar in i trailern kan man konstatera att den borde ha haft det.
– Som så många gånger tidigare blev det ”träff”. Föraren hade inte något ADR-intyg och han saknade dessutom all nödvändig utrustning för transporten sånär som på en varningstriangel och en ficklampa. I lasten hittade vi tre ton farligt gods av klass 8 och klass 9.

Att ekipaget innehöll farligt gods hade inte heller deklarerats till rederiet.
– Rederierna har väldigt höga krav på att allt farligt gods ombord ska vara ordentligt uppmärkt och placerat på speciella platser ombord för att undvika katastrof vid eventuella olyckor till sjöss

Skriftliga instruktioner saknades också för den aktuella transporten och godset var inte heller lastsäkrat.
– Böterna för alla dessa brister kom upp i en summa av 25 400kronor, men eftersom man i Sverige inte kan skriva böter på mer än 10 000kr så fick han ju rejäl rabatt, förklarar Arvid.

Åkeriet beklagar senare via sms till föraren att de tydligen ”missat informera honom om godset som var farligt”. Därefter ordnade man snabbt fram en ny förare med ADR-utbildning och med rätt utrustning.

Den fortsatta kontrollen av fordonen på samma färja gav upphov till fler böter.
– Det fanns endast tre ekipage med på färjan som körde på ADR-direktivet. Av dessa hade två brister, vilka resulterade i att böter på sammanlagt 14 000 kronor skrevs ut.


Under tisdagens kontroll i
Helsingborg, då Proffs fanns på plats, hann Kustbevakningen med att kontrollera fem farligt gods-transporter som körde enligt ADR-regelverket. Tre av dessa fick totalt böta 11 100 kronor för diverse olika brister.
– Två av dem förbjöds fortsatt färd tills bristerna åtgärdats. En av dem fick inte köra farligt gods alls och fick därför vänta på ny förare.

Idag, onsdag, avslutar Arvid Tedvik och Jonna Ström sitt tredagars arbetspass genom att göra en kontroll i Malmö i hamn där Travemündefärjan lägger till.
– Vi hann bara med att kontrollera två fordon eftersom det visade sig vara problem direkt med den första vi vinkade in. Ännu en fullvärdig farligt gods-transport utan orangea skyltar. Plus andra brister som lastsäkring, ficklampa, brandsläckares datum och skriftliga instruktioner. Den holländske föraren fick böta 6 750 kronor, förklarar Arvid Tedvik. Man undrar hur många oskyltade fordon som vi inte hinner kontrollera som egentligen skulle vara skyltade.

Han summerar dagarna och förklarar att en beklagansvärt hög andel av de fordon som myndigheten gör ADR-kontroller på, har stora brister. Och enligt Kustbevakningens statistik ökar dessutom antalet rapporterade brister för varje år.
– Sammanlagt under de senaste två dygnen har jag och min kollega Jonna skrivit ut böter på 31 850 kronor. Det är faktiskt den högsta totalsumman för ett arbetspass sedan jag och Jonna började arbeta tillsammans för två år sedan, avrundar Arvid Tedvik.

Dåligt säkrad farligt gods-last kostade föraren i den vinröda dragbilen 4 000 kronor vid gårdagens kontroll. Foto: Göran Rosengren
Dåligt säkrad farligt gods-last kostade föraren i den vinröda dragbilen 4 000 kronor vid gårdagens kontroll. Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-30 17:16
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt godstransporter Kustbevakningen Miljö Trafikpolisen Trafiksäkerhet Transportfusket