Foto: Ylva Frohm

Outbildad förare i felskyltat ADR-ekipage

För att få framföra farligt gods på våra vägar krävs extra kunskaper i form av särskild utbildning. Sedan ska kunskaperna även kunna omsättas i praktiken, men här ser våra yrkestrafikpoliser alltför ofta att det brister. En olycka med farligt gods kan få mycket stora konsekvenser både för inblandade och för miljön.
I väntan på ny förare och skyltar, sitter klampen kvar. Foto: Ylva Frohm
I väntan på ny förare och skyltar, sitter klampen kvar. Foto: Ylva Frohm

Måndagen den 16 december togs ett estländskt trailerekipage in för kontroll på Svedvi rastplats utmed E18 strax utanför Västerås. Fordonets skyltning väckte frågor.

Det var trafikpolisinspektör Ylva Frohm och trafikpolisinspektör Robert Sibinovic som ville göra en ADR-kontroll på ekipaget.

Ekipaget framfördes av en estländsk chaufför och var lastat med ADR-styckegods. Robert Sibinovic utförde ADR-kontrollen som påvisade brister.

Bland annat var ekipaget felaktigt skyltat.
– Transportenheten var lastad med farligt gods i begränsad mängd. Det var en så kallad LQ-transport. Den totala mängden farligt gods var 15075 kg och för att få transportera detta krävs LQ skylt fram och bak vilket saknades, berättar Ylva Frohm
LQ står för Limited Quantity, på svenska detsamma som begränsad mängd

Att fordonet inte var korrekt skyltat, kanske inte var så konstigt.
– Chauffören saknade en så kallad 1:3 utbildning som krävs för att få framföra farligt gods i begränsad mängd, säger hon. Vi beslutade att hindra fortsatt färd.

För att försäkra sig om att ekipaget med den inte tillräckligt utbildade föraren inte skulle ge sig av, åkte klampen på.
– Nu får bristerna åtgärdas innan klampen tas bort. Chauffören fick böter för avsaknad av föreskriven utbildning samt för att det saknades korrekt skyltning för begränsad mängd farligt gods. Allt som allt en summa på 5 000 kronor, säger trafikpolisinspektör Ylva Frohm.

Idag den 16 december, står ekipaget fortfarande klampat. Åkeriet har svårigheter att få fram en chaufför med rätt utbildning samt skyltarna som saknas.
– Kanske ordnar det sig ikväll, men det kan lika gärna bli imorgon, avrundar Ylva Frohm.
Den första föraren får alltså tillbringa ännu en tid i lastbilshytten ute på kontrollplatsen.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-17 16:59
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods Klampning LQ Polisen Transportfusket Västerås