Inspektör Jonna Ström till vänster, uppsyningsman Martina Utbult och inspektör Arvid Tedvik på Kustbevakningen, har fullt upp när vi kommer till hamnen.Fotograf: Heidi Bodensjö

De får inte stoppa fortsatt färd

?Men fyndet av lite ADR, ger dem den befogenheten?

Det är full aktivitet i Helsingborgs färjeläge när Tullen, polisen och Kustbevakningen är på plats den 12 april. Kustbevakningen får mycket att göra och vi hakar på.

Ett polskt ekipage på väg till Norge lastat med sjutton storsäckar farligt gods märkta med miljöfarligt, stannas. ADR-fraktsedlar finns och ekipaget är ADR-skyltat.
– Godset är felaktigt märkt och etiketterat, säger Kustbevakningens inspektör Arvid Tedvik. Det ska vara märkt med klass 9 och UN-nummer, vilket saknas.
Tedvik kontaktar den danska avsändaren som sedan beger till Helsingborg med rätt etiketter. Chauffören riskerar böter om 4000 kronor, men det känns lite orättvist, tycker Tedvik som menar att föraren försatts i en onödig situation.
– Jag kommer att bötfälla avsändaren som också är ansvarig för bristerna.

Inspektör Jonna Ström och uppsyningsman Martina Utbult tar tag i två polska ekipage från en dansk livsmedelstransportör. Båda har farligt gods i begränsad mängd, så kallat limited quantity, LQ, som alltid ska vara lastsäkrat. Förarna vet inte att de har LQ i lasten och har bokat biljett utan att deklarera farligt gods för rederiet. Innan de får köra ombord, måste de även lastsäkra hela lasten. Bara den ena får 4000 kronor i böter.
– Det andra ekipaget stod stilla när vi kom, säger Tedvik. Vi kan endast bötfälla föraren vi faktiskt såg köra.
Eftersom det är ADR, har Tedvik befogenhet att med ADR-lagstiftningen skriva ut böter.

Ett annat ekipage från samma företag har kommit in och är på väg till Åstorp. Lastsäkring saknas helt trots att det är dubbelställt. Det finns inte heller några sidobrädor i trailern.
– Dem har vi i Tyskland, säger chauffören som bekräftar att de oftast kör på det här viset. Men i Tyskland kräver de att vi har sidobrädor.
Kustbevakningen har inte befogenhet att hindra fortsatt färd, men när chauffören öppnar andra sidan, påkoms en mindre mängd LQ och därmed har Kustbevakningen rätt att ingripa.

Tedvik är kritisk till att de inte kan hindra fortsatt färd även om hela lasten är obandad, men att fyndet av lite LQ, ger dem den rätten tills åtgärder vidtagits samt att skriva ut böter.
– Han får 4000 kronor i böter och när han har lastsäkrat, får han fortsätta, säger Tedvik.
Efter samtal med förarens chef dagen efter, uppdagas att föraren saknar 1.3 farligt godsutbildning, varför fortsättning följer.

Ett annat danskt ekipage på väg ut ur Sverige, har lastat hos en stor speditör i Helsingborg. Dokumenten han fått, talar inte om att det finns ADR på trailern. En fullständig kontroll görs av fordonets ADR-utrustning.
– Det blir böter på 6000 kronor då både orangea skyltar och godsdeklaration saknas, säger Tedvik. Vi rapporterar troligtvis även speditören.

Nu upptäcks att de första två polska ekipagen kört ombord utan att lastsäkringen kontrollerats. Tedvik ringer upp en av förarna som försäkrar att de lastsäkrat.
– Han säger att de letat efter oss, men sedan visat lastsäkringen för någon av de andra myndigheterna på plats och jag kan inte göra mer än att utgå från att det stämmer, säger Tedvik.

När vi lämnar hamnen, har kontroll av ett danskt ekipage på väg in i Sverige påbörjats. Det finns ADR i lasten, men brandsläckarna är inte besiktigade, de skriftliga instruktionerna saknas och lastsäkringen lämnar en del att önska. Vi förstår att även här kommer det att skrivas ut böter.

Under några få timmar skrivs det ut böter för totalt 21 200 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-20 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods Helsingborg Kustbevakningen Lastsäkring Polisen