Full gas med OKQ8 och E.ON

Nu inleder OKQ8 och energibolaget E.ON ett långsiktigt samarbete för att tillsammans bygga Sveriges största biogasnät.Med både produktion och dis...

MHF har fått sin första kvinnliga ordförande

För första gången har MHF fått en kvinna som ordförande.Maria Bergström, 52, valdes enhälligt av de 50 ombuden vid förbundsårsmötet i Skelle...

Energimyndigheten föreslår biobränslekvotplikt

En separat kvotplikt för 6,1 procent biodrivmedel i bensin och 5,4 procent i diesel föreslås, vilket ökar till 7,2 procent 2020. Biogas undantas. ...

Mycket små fossilbränslehöjningar

Regeringen höjer koldioxidskatten på bensin med endast 2 öre/l, vilket i praktiken innebär en skattesänkning på 2,5 öre/l, 0,1 öre/l för dies...

Hastigheter sänks

1 600 mil väg får, enligt Vägverket, sänkt hastighet, främst från 90 till 80 km/h. 10 liv per år räddas och trafikens klimatpåverkan minskar....

Trängselskatten fortsatt framgångsrik

Halverad restid i rusning, 18 procent minskad innerstadstrafik, 14-18 procent lägre CO2-utsläpp från trafiken, det är en del av resultaten enligt ...

EU-kommissionen skjuter på CO2-krav för vans

EU-kommissionen förväntas begära ett snitt på max 175 g CO2/km från nya skåpbilar och pickups med totalvikt under 2,6 ton, ner 14 procent mot id...

Svenska utsläpp minskar snabbt

Av EUs 25 medlemsstater har Sverige tredje högsta utsläpp från nya bilar, med 174 g CO2/km. Lägst har Portugal på 138, Frankrike 140 och Italien ...

Holland testar avancerad vägskatt

60 000 bilar i Holland ska skattas utifrån var och när bilen körts, 0,02-0,2 ?/km, högst i innerstad under högtrafik. Bilarna kan också skatta...

Diesel med 30 procent RME

Preem säljer nu diesel med 30 procent raps, med 19 procent lägre klimatpåverkan och lägre partikelhalter. Bränslet finns i Göteborg, Eskilstuna,...