Scanias etablering av lastbilsproduktion i Kina, är en utgångspunkt för större investeringar i Asien.

Scania etablerar lastbilstillverkning i Kina

Scania tar nu ett viktigt steg i sin strategi för att växa i Kina genom att etablera en egen anläggning för tillverkning av lastbilar. Produktionsanläggningen etableras i Rugao i Jiangsu-provinsen cirka 150 kilometer väst om Shanghai. Serieproduktionen är beräknad att starta i början av 2022.

Chaufförspodden – Exklusivt

Scanias koncernchef Henrik Henriksson, säger att Scanias expansion i Kina kommer att ske steg för steg i takt med den positiva utvecklingen av marknadsförhållandena och den stigande efterfrågan på moderna fordon med mer avancerad teknik.

Henrik Henriksson fortsätter.
– Mot slutet av 2020-talet kommer vi att göra betydande investeringar för att dra fördel av denna utveckling och vi vill samtidigt etablera Kina som en tredje del i vår globala produktionsstruktur, säger han.

Det är den snabba omvändningen mot ett mer öppet och marknadsekonomiskt system som just nu pågår i Kina, som är bakgrunden till Scanias beslut att investera i landet. För att öka konkurrensen, öppnar Kina upp för utlandsägda verksamheter att etablera egen produktion och därmed också bidra till initiativ för mer hållbarhet som ska implementeras i landet.

Henrik Henriksson tillägger att en ökad närvaro på den kinesiska marknaden är avgörande för Scania och Traton-gruppens globala tillväxt.
– Målet är inte endast att göra Kina till vårt tredje industriella ben, utan också göra det till ett regionalt centrum för produktion och försäljning till andra asiatiska marknader, säger han.

Scanias investeringar i Kina inkluderar även etablering av forskning och utvecklingsfaciliteter i landet. Det ska stärka Scanias internationella konkurrens och förmåga att vara ledande inom hållbara transporter och man får även tillgång till ledande teknologier och expertis inom områden som exempelvis elektrifierade och autonoma fordon.

Scanias etablering i Kina har skett genom ett övertagande av det kinesiska företaget Nantong Gaokai Auto Manufacturing Ltd.

Budi 2021

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-07 09:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Forskning Kina Lastbilstillverkning Scania