Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott. Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott.

Svenskt (!) åkeri snubblande nära otillåtet cabotage

En svensk dragbil har aldrig varit närmare att bli rapporterad för otillåtet cabotage som denna gång. Istället landar det i olaga yrkesmässig trafik när alla turer kring dragbilen retts ut.

Den 3 december tar yrkestrafikgruppen i Eskilstuna in ett trailerekipage för rutinkontroll i Katrineholm. Det är en italiensk trailer och en svenskregistrerad dragbil. Föraren har ett Nordmakedonskt körkort tillika förarkort och ett bulgariskt pass. Kör- och vilotiderna visar inget att anmärka på.

Däremot saknar det svenska åkeriet trafiktillstånd för de fyra fordonen de har. Ovanpå det är dragbilen de stoppar belagd med körförbud då 2:orna från besiktningen inte släckts.

Ingen i det svenskregistrerade företaget finns på en adress inom EU. De finns istället i Nordmakedonien. Åkeriet har dock en delgivningsbar person på en adress i Göteborg, men i Sverige har åkeriet alltså inget trafiktillstånd och således kan man inte hitta några fordon på företaget.

Efter många om och men presenterar åkeriet ett uthyrningsavtal till ett bulgariskt åkeri som innehar ett gemenskapstillstånd på vilket fordonet körs och man hävdar att Transportstyrelsen och Skatteverket gett sitt godkännande till deras upplägg just på grund av det bulgariska gemenskapstillståndet.

Bakom gemenskapstillståndet och uthyrningsavtalet återfinns samma personer som i det svenskregistrerade åkeriet.
– Detta fungerar dock inte om det gäller inrikestransporter i Sverige, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.
När han påtalar det för åkeriet, ändrar de sig och hävdar istället att de enbart kör kombitransporter.

Det får de göra med det upplägg de presenterar där fordonet är uthyrt och körs på ett bulgariskt trafiktillstånd.
– Men, de dokument de uppvisar uppfyller inte det som krävs för en kombitransport, säger Patrick Zetterberg.

I detta läget ligger det nära tillhands att bilinspektören ska rapportera ett otillåtet cabotage på ett svenskregistrerat fordon.
– Det vore ju första gången. Eftersom fordonet är uthyrt till ett bulgariskt åkeri med gemenskapstillstånd är det i praktiken ett utländskt fordon då det körs på ett bulgariskt gemenskapstillstånd, säger Patrick Zetterberg.

Nu blir det istället en rapport om olaga yrkesmässig trafik.
– Jag antar att alla dessa ”övningar” som en del aktörer lägger ner tid och resurser på, görs enbart för att kringgå cabotagereglerna, menar Zetterberg.

Föraren får ställa av trailern och köra för att besiktiga dragbilen. En godkänd besiktning inkommer till Transportstyrelsen den 4 december.

En anmälan om beställaransvar gentemot speditören görs inte då man vill avvakta vad åklagaren säger om olaga yrkesmässig trafik.
– Enligt min uppfattning bör detta hamna i tingsrätten, men allt beror på åklagaren, avrundar Patrick Zetterberg.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-07 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Gemsnakstillstånd Kombitrafik Olaga yrkesmässig trafik Otillåtet cabotage Polisen Transportstyrelsen