Smartare krav på fossilfria transporter

Åkerier som ställer om riskerar konkurreras ut

Genom att ställa klimatkrav i en trappstegsmodell kan företag bidra till att Sverige når klimatmålet för inrikes transporter. Modellen presenteras i en debattartikel i Ny Teknik av Fossilfritt Sverige, Vattenfall, Axfood, Siemens, Telia, Scania och Södra tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.

Chaufförspodden – Exklusivt


Fossilfritt Sverige driver Transportutmaningen där över 250 företag, kommuner och regioner satt mål för när deras inrikes transporter ska vara fossilfria före 2030. Utmaningen gäller både transporter företagen utför själva och inköpta transporter. Det krävs alltså ett samspel mellan transportföretag och transportköpare.

För transportföretag och åkerier innebär det ofta stora investeringar att byta fordon eller bränsle. Ett transportföretag som ställer om till fossilfria transporter riskerar därför att bli utkonkurrerat av billigare alternativ.

Med en gemensam modell vill företagen bakom artikeln visa hur man kan ställa krav som gör det möjligt för transportföretagen att ställa om. Kraven på fossilfria transporter ökar stegvis med sikte på helt fossilfria transporter senast 2030. Redan från början görs det därmed klart hur klimatkraven i upphandlingen kommer att skruvas upp, vilket ger transportföretaget möjlighet att ställa om i en ekonomiskt hållbar takt.

Budi 2021

Nivåerna i trappstegsmodellen är indelade i följande fem steg:
2022 får andelen fossila drivmedel utgöra max 80 procent
2024 får andelen fossila drivmedel utgöra max 55 procent
2026 får andelen fossila drivmedel utgöra max 30 procent
2028 får andelen fossila drivmedel utgöra max 10 procent
2030 ska transportarbetet vara 100 procent fossilfritt

Tidtabellen är tänkt som en miniminivå där transportköpare som har satt mål om fossilfria transporter före 2030 uppmuntras att ta stegen i snabbare takt.

Artikelförfattarna vill nu att fler företag anammar trappstegsmodellen men också att politikerna skapar förutsättningar för de företag som vill gå fortare fram genom:
– En fortsatt skattereduktion för biodrivmedel och utveckling av produktion i Sverige för att bryta beroendet av import av mindre hållbart producerade drivmedel.
– Förstärka och bygga ut elnät och laddinfrastruktur för att underlätta elektrifiering av transporter.
– Förändra skattesystemet för drivmedel så att vi beskattar energiinnehållet i stället för volym.
– Möjlighet att transportera med längre lastbilar, upp till 34,5 meter och satsningar på att fler vägar ska klara lastbilstransporter på upp till 74 ton (BK4-vägnätet).
– Att trappstegsmodellen även anammas inom den offentliga upphandlingen.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-08 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Laddinfrastruktur transporter Transportföretagen Transportutmaningen