Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar i videomötet med EU:s transportministrar 8 december. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Transportministermöte om vägavgifter och EU:s luftrum

När infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) träffar sina EU-kollegor på ett videomöte idag den 8 december, ska de diskutera EU:s vägavgiftsdirektiv och det gemensamma europeiska luftrummet.

Förutom att diskutera EU:s gemensamma luftrum, kommer de att inleda mötet med att diskutera eurovinjettdirektivet som innehåller regler för vägavgifter, vägtullar och fordonsskatter. EU-kommissionen har föreslagit att dessa regler ska uppdateras så att avgifterna bättre ska återspegla fordonens miljö- och klimatpåverkan.

Klimatet är en av mänsklighetens största utmaningar och särskilda insatser krävs för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn anser regeringen och stödjer därför EU-kommissionens ambition att utveckla principen om att förorenaren ska betala genom en prissättning av koldioxid.

Regeringen anser att systemet för prissättning och huruvida man ska ha tidsbaserade vägavgifter eller avståndsbaserade vägtullar, ska bestämmas av varje enskilt medlemsland. Eurovinjettdirektivet bör också vara flexibelt och anpassat för medlemsstater med låg trafikintensitet, glest befolkade områden, långa avstånd och stora vägnät.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-08 09:29
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Eurovinjett Infrastrukturminister Klimat Socialdemokraterna Transportministermöte Vägavgifter