Fem miljarder euro till TEN

EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag för finansiering av TEN-projekten (Trans-European Transport Network) under perioden 2007-2013. Kommission...
Wabco

Nya Volvo FH och FH16 nästa sommar

Under 2008 kommer Volvo Lastbilar lansera en ny generation av FH och FH16. Produktionen är planerad att komma igång under hösten 2008, men nya ford...
VBG onspot

Nej till krav på vinterdäck

- Det finns inget behov av att ändra reglerna om vinterdäck i Danmark eftersom snö inte är ett trafiksäkerhetsproblem, menar den danske konservat...
Gelins KGK

Schenker löser chaufförsbrist med körkortsutbildning

Det råder brist på chaufförer i Sverige.rnPå Schenker Åkeri i Stockholm löser man problemet genom att själva utbilda förare.rnHittills har...
Gelins KGK

Frågor och svar om det nya yrkeskompetensbeviset

Förmodligen har du som kör tunga fordon en del frågor gällande den nya lagen om yrkeskompetensbevis.rnAlla är välkomna att maila till Proffs e...
VBG onspot

Bra resultat för åkerinäringen 2006

De ekonomiska nyckeltalen för åkerinäringen visar på en svag förbättring mellan åren 2005 och 2006. Det ekonomiska tillståndet är dock svagt ...
VBG onspot

Yrkeskompetensbevis för alla som kör buss och tung lastbil

Alla som kör buss och tung lastbil i yrkestrafik ha ett yrkeskompetensbevis från september 2008 respektive september 2009.rnrnKravet på yrkesko...
Wabco

Upprustning – ett av Stockholms största trafikprojekt

Omfattande upprustning och moderniseringsarbeten av innerstadslederna i den s k Nordsydaxeln, dvs Söderledstunneln, Centralbron och Klarastrandsleden...
Gelins KGK

Tre åtalas för vitavarustöld

Den 11 november stals ett lastbilssläp från DHL i Örebro. Lasten bestod av vitvaror till ett värde av hundratusentals kronor.rnrnNågra dagar ...

Syntetiskt bränsle kan ersätta diesel

Göran Rosenberg, ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag för frågor som berör miljö och hållbar utveckling, menar att det är fullt möjligt att er...
Wabco