- Om Sverige kan, vad hindrar då Danmark, frågar sig Anton Freiesleben. Foto: Dan Boman

Anton Freiesleben, försäljningschef, Scania Danmark:

”Gröna transporter kräver större lastbilar”

I denna debattartikel tar Anton Freiesleben, försäljningschef, Scania Danmark, upp ämnet längre lastbilar ur det danska perspektivet och säger att gränserna för lastbilars tillåtna längd och vikt måste ändras om vi ska sträva efter att göra landtransporter mer klimatvänliga. ”Om Sverige kan, vad hindrar då Danmark”.


Han säger att koldioxidutsläppen måste minskas och regeringen (den danska, red. anm) har satt ett mål med en reduktion på 70 procent till 2030. Det är ambitiöst och det kräver att vi alla tänker i nya banor, inklusive oss inom transportbranschen.

De enkla lösningarna är inte nödvändigtvis att ses som ”patchlösningar”, utan snarare initiativ som enkelt kan genomföras utan att det sker på bekostnad av vår konkurrenskraft.

Även om det kan låta paradoxalt, kommer större och tyngre lastbilar att vara ett fantastiskt enkelt och påtagligt sätt att uppnå en betydande minskning av koldioxidutsläppen.

Matematiken är ganska enkel. När vi transporterar mer gods samtidigt, använder vi mindre energi vilket ger mindre påverkan på miljön. Det är faktiskt möjligt att med regionala och långväga transporter, uppnå en koldioxidminskning på inte mindre än 25 procent.

Samtidigt minskar transportkostnaderna med så mycket som 30 procent, trafiksäkerheten ökar och belastningen på infrastrukturen minska med färre lastbilar på vägarna. Kostnadsbesparingarna kan inkluderas i kravet på 32-metersekipage som körs på biobränsle – och om antal år på elektrisk drift.

Idag är den tillåtna totallängden 25,5 meter för EMS-fordon i Danmark. Om man å andra sidan kunde köra med en total längd på 32 meter, skulle det vara möjligt att koppla ett ekipage bestående av två vanliga påhängsvagnar med en dolly. Fördelen är att befintlig standardutrustning med små tillägg kan användas och att omlastning av gods undviks eftersom slutlig distribution kan göras genom att separera ekipaget och köra ”den sista milen” med endast en trailer.

Eventuellt skulle ett tillstånd för 32-metersekipage kunna kombineras med ett krav på att fordonet ska köras på biobränslen – och om ett antal år på elektrisk drift.

Om Sverige kan, vad hindrar då Danmark från att göra detsamma? Fem års testkörningar i Sverige har gått smidigt, men i Danmark kräver kombinationen en lagändring som just nu sätter stopp.

Men betyder det att vi måste vänja oss vid situationer där 32 meter långa lastbilar kör ner Vesterbrogade? Naturligtvis inte, för det finns redan begränsningar för var de största lastbilarna får köra. Idag är EMS-fordon de längsta lastbilarna vi ser på vägarna i Danmark och de som är 32 meter, kommer att kunna köras på samma vägar utan att störa stadstrafiken eller belasta vägnätet ytterligare.

De tillåtna dimensionerna för lastbilar i Danmark har tidigare justerats – en naturlig utveckling när teknik och säkerhetsåtgärder blir bättre och bättre. Och nu har vi en uppenbar möjlighet att åter anpassa längder och vikter för vägtransporter.

Det är långt mellan de enkla lösningarna i klimatutmaningarna, men här är en av dem. Om vi tittar på erfarenheterna från Sverige finns det ingen anledning att tveka att införa nya standarder.

Även om lastbilar inte rimmar med klimatet, är det obestridligt att längre och tyngre lastbilar kan bidra till en grönare värld. Därför var det också en av våra tydliga rekommendationer, när regeringen genom sina klimatpartnerskap, ville få konkreta förslag om vad som kan bidra till förverkligandet av Danmarks klimatmål. Den 4 december publicerades regeringens överenskommelse om grön konvertering av vägtransporter och med glädje ser vi att den inkluderar den dubbla släplösningen som både danska Vejdirektoratet och danska transportmyndigheten, Færdsstyrelsen, ser potential i de måste nu inleda en mer detaljerad analys.

Nu handlar det bara om att ge branschen möjlighet att utnyttja sin egen potential, avrundar Anton Freiesleben, försäljningschef, Scania Danmark.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-26 16:01
Kategori: Debatt
Taggar: Danmark Klimatmål Långa ekipage Miljöpåverkan Scania