Widriksson lanserar sin första hållbarhetsrapport.

Widrikssons första hållbarhetsrapport:

Mål att vara klimatpositiva 2030

För första gången har logistikföretaget Widriksson tagit fram en frivillig hållbarhetsrapport som redovisar företagets hållbarhetsarbete. Det övergripande målet är en helt klimatpositiv verksamhet år 2030. Ett steg på vägen dit är att till nästa år vara klimatneutrala, vilket innebär att systematiskt minska de direkta koldioxidutsläppen till så nära noll som möjligt.


Som verksamma i en sektor som står för hela 33 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, kan Widriksson Logistik på ett konkret sätt bidra till ett mer hållbart samhälle och hållbara transporter är ett självklart fokusområde i detta arbete. Det handlar om utsläpp, produktionseffektivitet och produktutveckling men också om trafiksäkerhet.

Det övergripande målet är att nå en helt klimatneutral verksamhet under det närmaste verksamhetsåret och klimatpositiv verksamhet 2030, något som är en hög ambition. Widriksson uppnådde redan år 2017 delmålet att alla transporter ska vara fossilfria.

Johan Nyblom, vd Widriksson Logistik.
– Vi vill vara en förebild i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Många av våra kunder är stora internationella företag som ligger långt framme inom hållbarhetsområdet och därmed ställer höga krav på oss som partner. Genom att vara transparenta underlättar vi för kunderna samtidigt som vi ökar vårt interna fokus på att hela tiden jobba framåt och utvecklas, säger han.

Widrikssons hållbarhetsarbete är inriktat på tre fokusområden: Hållbara transporter, Attraktiv arbetsgivare och Ansvarsfulla leveranser. Inom varje fokusområde lyfts de aspekter som bedöms ha störst påverkan på verksamheten i relation till hur viktiga de är för företagets kunder och andra intressenter, och utifrån dessa har mål och aktiviteter satts upp.

Fokusområden i Widrikssons hållbarhetsarbete:
1) Hållbara transporter: Trafiksäkerhet, utsläpp, produktionseffektivitet och produktutveckling.
2) Attraktiv arbetsgivare: Jämställdhet & mångfald, kompetensutveckling, mänskliga rättigheter, ökad sysselsättning, arbetsmiljö & anställningstrygghet.
3) Ansvarsfulla leveranser: Kundnöjdhet, uppföljning och kontroll i leverantörskedjan, leveranskvalitet.

Vill du se hur en hållbarhetsrapport kan se ut, finner du Widrikssons här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-26 10:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Hållbarhetsrapport Klimatneutral Klimatpositiv Miljö Widriksson