Joachim Rosenberg är den som ska bygga upp Volvo Energy.

Volvo bildar affärsområde med fokus på elektrifiering

Volvokoncernen bildar affärsområde med fokus på att accelerera elektrifiering. Det nya affärsområdet Volvo Energy ska stärka Volvokoncernens kommersiella hantering av batterier över livscykeln samt kunderbjudandet av laddningsinfrastruktur. Samtidigt ska miljöpåverkan från elektriska och hybridelektriska kommersiella fordon och maskiner minskas genom att använda batterier ges ett andra liv inom olika användningsområden.

[pro_ad_display_adzone id=”46569″]


Martin Lundstedt, vd och koncernchef säger att man ser ett stort och växande intresse hos många kunder för elektriska fordon och maskiner. Det är en glädjande utveckling som skyndar på omställningen till mer hållbara transportlösningar.
– Vår ambition är att erbjuda kunderna de mest konkurrenskraftiga lösningarna när det handlar om elektrifiering, inklusive batterier och laddningsinfrastruktur. Med Volvo Energy tar vi ett helhetsgrepp över hela livscykeln som är bra både för våra kunders affär och för samhället i stort, säger han.

Redan idag omfattar Volvokoncernens erbjudande elektriska fordon och maskiner inom ett stort antal segment. Utrullningen av ytterligare elektriska fordon och relaterade tjänster fortsätter i snabb takt till att under senare delen av året också omfatta bland annat tunga lastbilar, lastbilar för regionala transporter eller anläggningsarbete.

Volvo Energy blir ett affärsområde med fullt resultatansvar. Det kommer dels att ha en intern roll där det tillhandahåller batterier och laddningslösningar till koncernens övriga affärsområden och dels en extern roll där det erbjuder använda, renoverade batterier till kunder  för olika användningsområden.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Volvo Energy kommer även ha ett koncernansvar för väteinfrastrukturlösningar för bränslecellselektriska fordon. Samarbeten med olika partners och aktörer i ekosystemet kommer att vara en central del av verksamheten.

I kommersiella fordon kommer batterierna att användas i många år innan de behöver bytas ut eller renoveras. Om ett fordon får helt nya batterier finns det dock ansenlig kapacitet kvar i de gamla, vilket gör att de passar mycket bra för lagring av energi i exempelvis fastigheter eller vid grön elproduktion. Genom att hitta nya användningsområden för batterierna sparar man på naturens resurser.

Det nya affärsområdet kommer att ledas av Joachim Rosenberg som är medlem av Volvos koncernledning och ordförande för UD Trucks. Med start i februari 2021 kommer Joachim Rosenberg att ansvara för arbetet med att bygga upp Volvo Energy samtidigt som han fortsätter att leda UD Trucks och förbereda överföringen av ägarskapet till Isuzu Motors, som en del av den tidigare kommunicerade strategiska alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors.

Det nya affärsområdet kommer att rapporteras inom segmentet Lastbilar i koncernens finansiella rapportering.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-28 09:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellastbilar Isuzu Motor Volvo Volvo Energy