Regeringen beviljar förskottering av väg 151

Regeringen beslutade vid dagens sammanträde att bevilja Värnamo kommun att få förskottera 64,2 miljoner kronor för byggstart av väg 151 förbi V...
Wabco

Polisens lokala växelnummer avskaffas

Från och med den 29 februari gäller ett enda telefonnummer till Polisen för icke-akuta ärenden: 114 14. rnrnDet gemensamma numret 114 14 till ...
Daf

Ny riskutbildning för förarbehörighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny riskutbildning blivande förare av personbilar och motorcyklar ska geno...
Prenumeration 2020-09

Ny Actros till hösten

Mercedes-Benz är på gång med en uppdaterad Actros. Den kan redan beställas i Tyskland, men är tillgänglig de nordiska länderna från april mån...
Gelins KGK

Ilsbo köper PLS

Ilsbo Intressenter AB har köpt påbyggnadsföretaget PLS Flak & Skåp AB i Rydaholm. PLS tillverkar främst skåp för distributionsbilar där man ä...
Wabco

Förslag om ny trafikinspektionsorganisation

Nyligen överlämnade utredaren Staffan Widlert sitt betänkande, Transportinspektionen - en myndighet för all trafik.rnUtredningen föreslår att ...
Daf

Förbud mot långsamtgående fordon i delar av Göteborg

I Götatunneln, Lundbytunneln, Gnistängstunneln och på vissa leder i centrala Göteborg blir det förbud mot att köra med långsamtgående fordon. ...
Wabco

De svenska vägarna behöver höjda anslag

Vägverket föreslår att anslagen till de svenska vägarna ska bli 23,2 miljarder kronor under 2009. Det är en ökning med 3,6 miljarder kronor jäm...
VBG onspot

Nya blixtljus från HBA

HBA Fordonsteknik AB i Norsborg introducerar nu en ny generation varningsljus med lysdioder. Med kraftigare blixtljus och bättre sidospridning än ti...

Idag blev Scania tyskt

Idag meddelade Investor att man säljer sitt innehav i Scania till den tyska fordonstillverkaren Volkswagen. Köpet innebär att Volkswagen nu blir ma...
Gelins KGK