Drivkraft Sverige (fd SPBI) i remissvar:

”Konsekvenserna för svenska företag behöver utredas”

I ett remissvar på Trafikverkets senaste inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen, stöder Drivkraft Sverigebland annat förslaget om en drivmedelskommission och vikten av en samhällsanalys vid omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Däremot behöver konsekvenserna för svenska företag utredas ytterligare när det gäller förslag om styrmedel.


Trafikverket bör också överväga en grundligare analys av Sveriges drivmedelsförsörjning för att säkerställa att det finns ett fungerande transportsystemet för både vardag och kris.

Idag har Drivkraft Sverige (fd Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI), lämnat remissvar till infrastrukturdepartementet på Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037.

I remissvaret betonar Drivkraft Sverige betydelsen av att tillsätta en drivmedelskommission så att övergången sker på ett teknikneutralt sätt. Det är också viktigt att Sverige når klimatmålen på ett så kostnadseffektivt som möjligt utan att ställa olika tekniska lösningar mot varandra.

Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige.
– Inriktningsunderlaget lyfter fram viktiga områden för Sveriges transportinfrastruktur, men vi efterlyser även ett helhetsgrepp, en så kallad ”well-to-wheel”-analys som är teknikneutral vid bedömning av befintliga och nya fordon, motorer och batterier. Vi efterfrågar också relevanta styrmedel för fordon och drivmedel samt en reformering av skatte-och avgiftssystemet så att det både blir teknikneutralt och kostnadseffektivt, säger han.

Drivkraft Sverige lyfter också fram att myndigheten borde överväga en utförligare analys av drivmedelsförsörjningens infrastruktur, eftersom den är fundamental för att transportsystemet ska fungera. Hamnar, depåer, tankbilslogistik och drivmedelsstationer måste utvecklas för att säkerställa trygg och tillgänglig mobilitet i hela Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-04 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivkraft Sverige Drivmedelskommission Klimatmål SPBI Trafikverket Transportinfrastruktur