Det är sällan den här gatan gapar tom när trafikpolisen gått hem för dagen. Vägmärket "återvändsväg" har blivit en symbol för trafikpolisens enträgna arbete med att stävja olagliga och trafikfarliga transporterna.

Två klampades efter misstanke om otillåtna cabotage

Bring: ”Polisen har fel – igen!”

Trafikpolis Farid Umeflod räknar antalet inrikestransporter på det stoppade, utländska ekipaget. Men när han kommit upp till 30, slutar han räkna.
- Ska jag gissa så kan det totalt handla om 40, berättar han när han summerar kontrollen. Ekipaget ifråga var ett av två misstänkt otillåtna cabotage som avslöjades av Helsingborgspolisen i fredags och i lördags den gångna helgen.
En av de aktuella speditörerna, Bring, anser dock att polisen har gjort en felaktig bedömning.

Chaufförspodden – Exklusivt


Vägmärket ”återvändsväg” utanför polishuset i Helsingborg har i det närmaste kommit att bli en symbol för trafikpolisens enträgna arbete med att stävja bland annat otillåtet cabotage. Inte bara i Helsingborg utan i hela Sverige. Men ofta syns uppställda och klampade ekipage alldeles bakom just den här skylten i Helsingborg.

Den synen möttes vi av även i helgen. Vi kontaktar gruppchefen för trafikpolisens grupp 14, det ”tunga gänget”, Farid Umeflod.
– Ägarna till de två dragbilarna är misstänkta för att ha kört otillåtet cabotage med ekipagen, summerar Farid.

I det ena fallet handlar det om rena dokumentationsbrister. Något som är väldigt vanligt förekommande och en av de kanske främsta anledningarna till att ett åkeri får betala 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift enligt vad tidningen Proffs erfar.

Den andra transporten var lite mer spektakulär, lindrigt uttryckt. Och även i det här ärendet spelar dokumentationen en stor roll för utgången.
– Den inkommande transporten fanns det inget att anmärka på. Samtliga beviskrav var uppfyllda. Ett skolexempel, så att säga, berättar Farid.

Men efter att den inkommande transporten hade avslutats, blev det desto luddigare i dokumentationen.
– Jag får titta på ett antal fraktsedlar men det saknades väldigt många uppgifter. Det framgick till exempel inte vem som var mottagare av godset. Och föraren påstod dessutom att det inte fanns fler fraktsedlar.

Men Farid Umeflod hittar så småningom en lossningslista bland handlingarna.
– Jag tänkte att den kanske var avsedd för en mottagande terminal. Men den stämde i flera fall inte överens med fraktsedlarna.

Farid bestämmer sig för att ta sig en närmare titt på godset på trailern.
– Då ser jag ganska snabbt att det fanns mer gods än vad fraktsedlarna omfattade.

Budi 2021


Där och då tar ett
omfattande arbete vid för Farid Umeflod, som även fick kontakta speditören för att reda ut begreppen.
– Det var en massa gods som kommit in från utlandet och som hade samlastats på trailern. Givetvis bra ur ett miljöperspektiv och rent ekonomiskt. Men i det här fallet blev det inte alls bra.

Trafikpolisen utgår i sina bedömningar från Transportstyrelsens vägledning. Och i det här ärendet skulle det visa sig att det på trailern fanns ett stort antal transporter från olika avsändare till olika mottagare, vilka var för sig räknas som en (1) transport.

Hur många handlade det om?
– Jag slutade räkna efter att ha kommit upp till 30 cabotagetransporter. En uppskattning som jag gjorde var att det sannolikt handlade om ett 40-tal transporter på den aktuella trailern.

Menar du att föraren skulle köra ut gods till 40 mottagare?
– Det kan jag inte svara på. Frakthandlingarna var ofullständiga så det var omöjligt att utläsa. Det är just därför det är så väldigt viktigt att handlingarna är korrekta, för hur ska vi annars kunna reda ut hur det ligger till? svarar Farid.

Polisen måste med andra ord utgå ifrån det bevismaterial som föraren visar upp.

Förskotten på sanktionsavgifterna, á 40 000 kronor, är i båda fallen betalda.

Daf


Platschefen på Brings
terminal i Ystad, Ingemar Persson, reagerar på att en av deras transporter ännu en gång har stoppats, misstänkt för att ha kört otillåtet cabotage. Vid ett tidigare tillfälle fick Bring rätt mot Polisen och Transportstyrelsen och förskottet på sanktionsavgiften betalades därför tillbaka, även om rättsprocessen tog två år.
– Vi kommer att driva även det här ärendet vidare. Återigen är det en felaktig bedömning från polisens sida, förklarar Ingemar Persson för Proffs.

Han menar att när polisen väl har bestämt sig för att en transport är ett otillåtet cabotage, finns inga andra möjligheter än att betala de 40 000 kronorna.
– Man är totalt rättslös vid tidpunkten för klampning, säger Ingemar.

Han är däremot förhoppningsfull och tror på en snabbare lösning den här gången.
– Förhoppningsvis behöver vi inte driva detta ärende till sista instans. Transportstyrelsen har, efter att den speditör som var inblandad hos oss diskuterat det aktuella ärendet med dem, sagt att detta inte är cabotage. Detta baserat på de uppgifter som speditören har lämnat under samtalet med myndigheten, förklarar Ingemar Persson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-03 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bring Cabotage Helsingborg Schysta villkor Trafikpolisen Transportfusket