Foto: Proffs/arkiv.

Fordonsansvarig på Västerås Tungtrafik Service AB:

”Vi ser nu över våra rutiner”

Igår berättade vi att Västerås Tungtrafik Service AB var det åkeri som rapporterats otaliga gånger för fordonsbrister liksom att extra förarkort påkommits. Idag har fordonsansvarig svarat på frågor och berättar att de ser över rutinerna och förändrar i organisationen för att komma tillrätta med bristerna.


Åkeriet har av Västerås yrkestrafikgrupp rapporterats många gånger. De senaste artiklarna skriver vi mellan 20 november 2020 till 2 februari 2021. Då har det åter handlat om fordonsbrister och ett extra förarkort.

Igår den 2 februari, kontaktar vi Västerås Tungtrafik Service AB (VTT) och får veta att frågorna vi har om fordonen och bristerna ska besvaras av den fordonsansvarige. Så sker också.

Fordonsansvarig inleder med att VTT, precis som alla andra företag inom branschen, ska hantera sina affärer enligt de lagar och förordningar som gäller.
– Tyvärr har det kommit till min kännedom att en del av våra ekipage haft brister såsom trasiga lampor och underkörningsskydd samt saknat spännband i något fall, säger han.

Det som har hänt, säger han att man självklart har tagit till sig och har därav bland annat sett över rutinerna för daglig kontroll innan ekipagen påbörjar sina körningar.
– Vi har även ändrat i vår organisation så att brister snabbare åtgärdas och bättre kommer att följas upp. Vi känner oss trygga i att det kommer att ge en klart bättre kvalité. Polisen kommer med anledning av det påbörjade arbete avseende daglig kontroll och underhåll av fordonen, snabbt att märka av en förbättring, säger han vidare.

Era ekipage stoppas ofta av polisen och det har även landat i rapporter. Hur ser ni på trafikpolisen och deras sätt att arbeta med tanke det?
– När det gäller frågor kring polisen, finns det inte mer att kommentera än att vi utgår från att de utför sitt jobb och vi ser bara positivt på det, säger han.

Det har påkommits att förare kör med dubbla förarkort, Vem tillhandahåller extra förarkort till förarna och varför körs det på fler förarkort?
– När det gäller det extra förarkortet vill vi inte föregripa den pågående polisutredningen, avrundar fordonsansvarig på Västerås Tungtrafik Service.

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-03 15:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Fordonsbrister Polise Sanktionsavgift Transportstyrelsen Västerås VTT