Thomas Morell (SD), interpellation om kriminalitet och transporter:

”Yttersta ansvaret vilar på regeringen”

”Därför är Sverige ett smörgåsbord för kriminella – 'Öppen dörr'”, är rubriken på en artikel om kriminellas möjligheter att bedriva verksamhet i Sverige. Sverige har blivit ett ”smörgåsbord” för kriminella i och med svag lagstiftning och goda transportmöjligheter, lyfter Thomas Morell i sin interpellation.
Chaufförspodden – Exklusivt


Thomas Morell fortsätter och säger att det inte är myndigheterna som bär det yttersta ansvaret, utan ansvaret måste läggas på regeringen. Trots att poliser, organisationer, försäkringsbolag och många andra under flera år påtalat det som sker, är åtgärderna från regeringen blygsamma.

Lagstiftningen lämnar mycket övrigt att önska, vilket tydligt framgår i artikeln. Trafikpolisen har under många år behandlats styvmoderligt och har i dag bara några få enheter som ska klara av kontrollerna. Det är en omöjlig uppgift när omfattningen av den olagliga trafiken tillåtits växa ohämmat under många år.

I artikeln som rubriken härrör från, konstateras att internationella stöldligor ostört har kunnat forsla ut stöldgods ur landet under tjugo års tid.

I artikeln beskriver vd:n på Larmtjänst situationen och han säger bland annat följande: ”Stöldvågen började när Sverige öppnade gränserna mot de forna sovjetländerna på 90-talet.” Han fortsätter: ”Sverige har på grund av sina ’goda förutsättningar’ blivit ett smörgåsbord för de kriminella. Detta säger han beror ”dels på att vi har mycket gods med stort värde, som fina bilar och båtmotorer. Vi har också ett bra transportnätverk och en etablerad logistikkedja som gör det möjligt att enklare köra ut godsen.”

Thomas Morell igen. Artikeln sätter ljuset på två viktiga delar i den framgång som de kriminella har haft i Sverige. Dels är det den svaga lagstiftningen som reglerar tullens befogenheter att ingripa, dels är det att det finns en etablerad logistikkedja som ofta styrs av just de kriminella nätverken. När dessa faktorer sammanfaller, skapas en ”fri marknad” för de kriminella.

Med hänvisning till texten ovan, ställer Thomas Morell frågor till Mikael Damberg:
– Ser statsrådet och regeringen sambandet mellan de omfattande stölderna och den olagliga godstrafiken i Sverige och vilka åtgärder vidtar statsrådet?

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-05 11:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Inrikesminister Kriminalitet Lagstiftning Polisen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna transporter