Transportmässan bort och Lastbil Show in

Transportmässan, som vanligen arrangeras vartannat år på Messecenter i Herning på Jylland har skjutits upp till 2010 efter ett samråd mellan mäs...

Eget intelligent bromssystem från BPW

ECO Tronic EBS är en absolut nyhet på släpfordonsmarknaden. BPW presenterar, som första axeltillverkare i världen, ett intelligent elektroniskt b...
VBG onspot

Botten är nådd

Michael Svane, vd för danska DI Transport, menar att konjunkturbotten nu är nådd, men påpekar samtidigt att det först om ett år åter blir rikti...
Aspök

Bättre rastplatser för 75 miljoner

Vägverket menar att de kan förbättra förhållandena på rastplatser, med både nya anläggningar och en upprustning av dem som finns. Allt till en...
Nokian

Vectura behöver rekrytera 250

Vectura är ett nybildat statligt konsultföretag inom transportinfrastruktur som startade sin verksamhet den 1 januari 2009. De övertog vid årsskif...
Aspök

Bring Frigoscandia får Scan-uppdrag

Scan AB och Bring Frigoscandia AB har inlett samarbete gällande driften av Scans nya distributionscentrum i Linköping.Scan bygger ett nationellt dis...
VBG onspot

50 får gå från Göteborgs Hamn

Nu är turordningsförhandlingarna mellan Göteborgs Hamn och Transportarbetareförbundet klara. Resultatet är att 50 hamnarbetare kommer att sägas ...
Hultsteins

Det moderna samhället har skapat fler egoister

I takt med att vi fått fler kameror längs vägarna som hastighetsövervakare, förefaller polisaktiviteten ha avtagit på ett olyckligt sätt. Jag ser åtminstone allt färre poliser längs E4 mellan Malmö och Stockholm, där jag ofta kör. Inte ens i normalt polisaktiva Östergötland ser mina spanande ögon tecken på polisnärvaro i trafiken. Trots att den verkligen behövs.
VBG onspot

Våren är som livets ”Uppdrag Granskning”

Våren är här, ljuset och värmen (nåja, allt är relativt) är tillbaka. Blommor och blad spirar försiktigt i dikesrenar och i skogsdungen där jag bor. Vackert, nytt och härligt. Jobbigt också, särskilt ljuset.
Aspök

Vårkrönika

Sitter hemma och tycker att det verkar som att börjar bli vår nu. Ganska behagligt på dagarna men än så länge kallt nattetid. Jag vill ta tillfället i akt och säga vad jag personligen tycker angående Frode Laursen-ärendet. Och det kan jag sammanfatta ungefär med orden, "har vi regler ska de följas". Och sedan kan man ju fråga sig varför inte regeringen gör något? Saknar den helt handlingskraft eller vad beror det på.
Nokian