Foto: Riksdagen/Proffs/arkiv. Foto: Riksdagen/Proffs/arkiv.

Rena och höginblandade biodrivmedel befrias från koldioxid- och energiskatt under 2022

Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt under 2022. Detta i enlighet med ett statsstödsgodkännande från Europeiska kommissionen. Det är i dagsläget oklart om ytterligare förlängningar av statsstödsgodkännandet kommer att kunna medges.

I regeringens promemoria ”Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten”, föreslås därför att befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt för flytande rena och höginblandade biodrivmedel ska slopas. Sådana drivmedel ska i stället omfattas av reduktionsplikten, dvs. en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Det införs nya reduktionsnivåer för alkoholdrivmedel, exempelvis E85, och drivmedel som klassificeras som andra fossilfria drivmedel som exempelvis ren fame. Möjligheten för en reduktionspliktig aktör att uppfylla reduktionsplikten med egna eller förvärvade överskott av utsläppsminskningar utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Vill du läsa promemorian i sin helhet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-27 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränsle Biodrivmedel CO2 Energiskatt EU Fossilfri Reduktionsplikt Regeringen Riksdagen Socialdemokraterna Utsläpp