Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Tyska BAG – med fokus på cabotagekontroller

I Tyskland sitter lastbilschaufför Jan Bergrath och skriver Jans Blog som publiceras i Eurotransport. Ämnet denna gång är BAG och cabotagekontroller. Inför årets slut ställer han frågor till BAG om resultaten kontrollerna har gett.

Hur många prioriterade kontroller av cabotage har det gjorts mellan april 2020 och november 2021?
Under perioden april 2020 till november 2021 genomfördes totalt 32, övervägande två dagar långa, rikstäckande prioriterade kontrollåtgärder med fokus på kontroll av cabotagebestämmelser. Dessutom har regionala kontroller gjorts, bland annat med fokus på kontroll av timmertransporter. Därutöver genomfördes även besiktningar inom det vägtransporträttsliga området som en del av de prioriterade kontrollerna med fokus på den ordinarie veckovilan.

Hur många överträdelser i förhållande till de kontrollerade lastbilarna kunde BAG fastställa?
Som en del av de federala och regionala prioriteringskontrollerna som genomfördes, kontrollerades totalt 20 129 fordon enligt godstransportlagen från april 2020 till november 2021. Av dessa rapporterades 1 032 fordon för bristande efterlevnad av cabotagebestämmelserna och totalt konstaterades 1 756 cabotageöverträdelser.

Är siffrorna sjunkande och om så är fallet – vilka är orsakerna till det?
Under perioden januari till november 2021 skedde en liten minskning av rapporterna jämfört med 2020. Det bör dock noteras att på grund av det riktade urvalet av fordonen för kontrollerna, är resultaten av inte representativa och tillåter därför inte att några slutsatser kan göras om den övergripande situationen. Av ovan nämnda skäl och på grund av att konceptet för de prioriterade kontrollerna vidareutvecklas, är det inte heller möjligt att jämföra kontrollresultaten för 2020 och 2021.

Icke desto mindre visade det sig under några viktiga kontroller av cabotage att när det gjordes förnyade kontroller i regioner som redan hade kontrollerats, hade cabotagetransporter som inte var tillåtna i de regioner som hade kontrollerats tidigare minskat märkbart och att BAG:s kontroller således hade effekt.

Har något förändrats i ämnet ”Kontroll av gränsöverskridande godstrafik med hjälp av maut-data” sedan förra året dessa frågor ställdes?
Det har inte skett några ändringar sedan förfrågan den 10 november 2021 besvarades. Hänvisning görs till relevanta förklaringar.

Har ni redan fattat några beslut angående de prioriterade kontrollerna 2022?
Det rikstäckande genomförandet av kontrollåtgärder med fokus på cabotage, kontroller av den ordinarie veckovilan och tekniska vägkontroller, kommer att fortsätta i enlighet med detta under 2022.

Jan Bergraths bloginlägg tar upp flera andra ämnen och vill ni läsa texten i original och i sin helhet, gör ni det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-27 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: BAG Bilinspektör Cabotageöverträdelser Cabotagetransport Fordonskontroller Kombitransport Ordinarie veckovila Polis