Tomas Tärnström från Transportföretagen berättar om framtidens motorbransch. Tomas Tärnström från Transportföretagen berättar om framtidens motorbransch.

Transportföretagens elbilskurser har nu nått 300 fordonsyrkeslärare

I dagarna passerade precis 300 utbildade yrkeslärare inom el och hybridfordonsteknik. När en ny läroplan kom till gymnasieskolans fordonsprogram, bland annat innehållande el och hybridbilsteknik, såg Transportföretagen direkt behovet av att fortbilda yrkeslärarna. Utbildningen som togs fram har nu arrangerats på ett tiotal orter runtom i landet. 165 yrkeslärare utbildades 2020 och ytterligare 140 yrkeslärare kunde utbildas under hösten.

Bakgrunden är gymnasieskolans nya läroplan som innebär att el- och hybridteknik adderas till kursinnehållet. Elteknik innebär någonting helt annat än den klassiska fordonstekniken. Högvoltsel kan vara otroligt farligt, till och med livsfara men är samtidigt framtiden. Den innebär att yrkeslärare i gymnasieskolan behöver grundutbildas i elbilsteknik. Transportföretagen var därför snabba med att, tillsammans med flera biltillverkare ta fram ett generiskt kursinnehåll. En tvådagarskurs kommer att arrangeras på sex orter runtom i landet och målet är att utbilda närmare 250 yrkeslärare.

Tomas Tärnfors är branschutvecklare på Transportföretagen och jobbar med dessa kurser. Han är mycket tacksam för det stora intresset och engagemanget från branschen. Generalagenterna representerar sina verkstäder och vet precis vilka kunskapsbrister svenska fordonslever besitter.

Det unika i detta projekt är att det får konkurrenter att sätta sig tillsammans, föra dialog och gå till ritbordet där det tog fram en generisk elbilsutbildning under Transportföretagens ledning.
– Vi har sett ett stort engagemang från branschen och att alla gått samman om det gemensamma målet att skola framtidens yrkeslärare, säger Tomas Tärnfors.

En röst från branschen är Stefan Segerstråle, team manager på Mercedes Benz Northern Europe. Han har länge sett ett behov av att kompetensutveckla yrkeslärarna så att eleverna har de kunskaper som branschen behöver och han välkomnar att Transportföretagen tagit fram utbildningarna.
– Vi ser ett stort behov av kompetensutveckling hos yrkeslärarna. Dagens elever är våra nya medarbetare inom kort, och vi behöver högutbildade och motiverade kollegor som kan ta hand om våra allt mer komplexa produkter. Även om vi som GA är konkurrenter så har vi tillsammans, under Transportföretagens ledning, lyckats att höja kompetensen med el och högvoltsutbildning för våra ambassadörer, nämligen yrkeslärarna, säger han.

Det är viktigt att utbildningarna matchar teknikutvecklingen, säger Caj Luoma chef kompetensförsörjning Transportföretagen.
– Elektrifieringen går fort nu och eftersom elbilslära nu är en del i den nya utbildningsplanen behöver vi se till att yrkeslärarna förses med nya och uppdaterade kunskaper på området, säger han vidare.

Bakgrunden till denna kurs är att förra året kom det ut en uppdaterad läroplan, som kom att omfatta även el- och hybridteknik. Transportföretagen, tillsammans med de svenska generalagenterna, tog fram en generisk grundkurs som ska underlätta för yrkeslärarna att genomföra de nya kurserna i sin undervisning.