Till vänster FA Express ekipage och till höger det spanska.

FA Express: Inga kommentarer

Den 21 december är det ”öppet” på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Ett ekipage där dragbilen är litauisk och trailern svensk tas in. Ekipaget har startat resan i Malmö och är på väg till Köping. Den ukrainske föraren har alla sina egna handlingar i god ordning. Ändå är det dokumentationsbrister som stjälper den pågående transporten.

Dragbilen har kommit in till Sverige den 21 december med en lastad trailer som ställs av i Malmö på en terminal. Transporten utförs för FA Express räkning. Föraren kan inte uppvisa några frakthandlingar som bekräftar att slutdestinationen för trailern är på terminalen. Polisen har endast förarens ord på det.

Efter att ha ställt av trailern, kopplar föraren trailern som ska till Köping. Huruvida trailern kopplats på en terminal eller ute på någon gata, framgår inte heller.

Transporten faller under cabotagedirektivet och i cabotagedirektivet står det angivet vilka uppgifter frakthandlingarna måste innehålla för att kunna bekräfta vad det är för sorts transport.
– I och med att det inte går att bekräfta hur den inkommande internationella lasten skett, faller grunden för cabotagetransport, säger bilinspektör Daniel Ferm som hanterar ärendet som således landar i en otillåten cabotagetransport.

Förutom förskottet på sanktionsavgiften för otillåtet cabotage om 60 000 kronor, tillkommer även böter för undermålig lastsäkring på 1 500 kronor.

Föraren förstår och tar till sig den information bilinspektör Ferm ger honom
– Vi kontaktar åkeriet och de vill att vi ska kommunicera via speditören FA Express vilket vi också gör, säger Daniel.

Speditören ska ordna med betalningen eftersom det är viktigt att godset kommer fram och de får därefter betalningsuppgifter. I väntan på pengarna klampas ekipaget.
– Klockan 17 samma dag betalas såväl sanktionsavgiften som lastsäkringsböterna varpå klampen låses upp. Något senare kommer en annan dragbil som kopplar trailern för fortsatt färd. Helt enligt regelverket, avrundar bilinspektör Daniel Ferm.

Vi kontaktar FA Express som säger att man inlett en utredning, men har för övrigt inga kommentarer att ge.

Senare under eftermiddagen stoppas ett spanskt ekipage och även där har dragbilen kommit in med en internationell last i en trailer som ställs av i Malmö utan att det finns dokument som bekräftar det. Därefter har dragbilen kopplat en ny trailer med textilier till Borås.

Den spanska speditören betalar snabbt varpå klampen kan låsas upp och en ny dragbil är där inom en timme för att fortsätta transporten.

Åkeriet förstår problemet och Daniel Ferm frågar sig om det är slarv eller okunskap.
– Jag frågar åkeriet om de känner till vad regelverket säger och det säger de att de gör. Oavsett om det är föraren som inte vet hur han ska fylla i dokumenten eller om det är något annat, så konstaterar jag att det är billigare att göra rätt, avrundar bilinspektör Daniel Ferm.