Här är några i det glada gänget som lyckats nå målen. Från vänster Tobias, Admir, Björn, Martin, Patrick och Tomas.

Trafikpolisen i Eskilstuna klarade målen

Många är de artiklar vi skrivit om Eskilstuna yrkestrafikgrupps arbete och i januari 2021 sade trafikpolis och gruppchef Björn Thunblad att ”trafikpolisen i Eskilstuna vill ligga på topp”. Idag tycker han att de lyckats med det målet också trots både pandemi och att trafikpolisgruppen generellt sett har minskat i landet.

Vi har följt Eskilstunas yrkestrafikgrupps utveckling de senaste tre åren då målsättningen varit att ständigt bli bättre på att kontrollera den tunga trafiken. Eskilstuna ska ligga på topp, sade Björm Thunblad i början av året.
– Det är ingen hemlighet att det blivit färre trafikpoliser generellt i landet och här hos oss kände vi en oro över att förlora kompetensen inom yrkestrafiken om vi inte hinner rekrytera och fylla på kompetensen, säger Björn Thunblad.
Den oron ledde till att man för tre år sedan gjorde en kraftsamling inom framför allt besiktningskompetensen, farligt gods och kunskap om internationella transporter. 2022 kommer även vägning att få mer fokus.

För cirka två år sedan började man synliggöra sitt arbete i siffror genom återrapportering.
– Varje vecka sätter vi upp vilka kontroller som ska göras och hur många. Statistiken summeras i slutet av året och då kan vi följa vårt arbete vecka för vecka. Det ger oss möjlighet att se vad vi kan förbättra, säger Björn.

Målen för 2021 har man med råge klarat. Målet att besiktiga 600 tunga fordon har passerats, målet med 600 kör- och vilotidskontroller likaså och målet att hitta 40 otillåtna cabotagetransporter passerades också liksom att göra 120 farligt godskontroller.
– För två år sedan utbildade vi två anställda i farligt godskontroller. Det är en komplicerad utbildning och även att arbeta med, säger Björn.
Han är stolt över att när gruppen tar in en lastbil för kontroll, görs alltid en fullständig kontroll. Det vill säga man gör allt.
– Tar vi in ett fordon för farligt godskontroll, gös samtidigt en kontroll av allt annat också.. Vi gör inga ”punktkontroller” och låter fordonet rulla vidare sedan, säger Björn.

Gruppen har höjt kompetensen inom inre utlänningskontroller. De har besökt gränspolisen i Skavsta där deras mycket kompetenta dokumenttekniker utbildat i hur man upptäcker förfalskade handlingar som exempelvis ID-kort, körkort och pass. Den kompetensen ska upprätthållas genom årliga utbildningar.
– Kunskaperna vi får leder till fler utvisningar, återreseförbud, olovliga körningar och annat som görs med falska handlingar, säger Björn.

2021 har varit ett positivt år för Eskilstuna och man har fått arbeta mycket med sin linjeverksamhet . Att ingripandepolisen blivit fler har bidragit till det.
– Vi känner också att Polismyndigheten verkligen har stöttat oss i vårt arbete. Till exempel gör vi många tekniska underökningar av fordon som A-traktorer, elsparkcyklar och trafikskadade bilar och vi har gått från att vara en bilinspektör som kan utbilda, till att nu vara tre och vi har äntligen fått en pelarlyft som ger bättre förutsättningar för tekniska undersökningar, säger Björn.

En bra dialog och ett bra samarbete med Transportstyrelsen har stärkts och man kan dela med sig av varandras kunskaper, tips och råd. Just att dela med sig av erfarenheter är viktigt. Man har redan bokat in samarbeten med andra yrkestrafikgrupper i januari.
– Varje dag träffar vi på nya utmaningar, nya saker som ska hanteras och ju bättre vi blir – desto mer hittar vi att kontrollera och ställs då inför nya utmaningar. Vi har inte svaren på allt och lagstiftningen förändras och varje steg framåt vi tar, skapar nya utmaningar, säger Björn.

Utmaningar klarar man bäst tillsammans, fortsätter Björn.
– I vår grupp är ledorden just tillsammans och vi får göra fel. Det finns ingen inbördes prestige. Ingen kan kunna allt, men alla har sin specialitet och därför måste gruppen hela tiden kommunicera och ta hjälp av varandra, säger han.

Vad blir den stora utmaningen nästa år? Ni är ju redan bra på mycket.
– Utmaningen är att vi ska bli ännu bättre, avrundar Björn Thunblad