Vägen mot avkarbonisering kräver hög nivå av samarbete. Foto: Girteka. Vägen mot avkarbonisering kräver hög nivå av samarbete. Foto: Girteka.

Resan mot avkarbonisering kräver samarbete

Logistiksektorn söker aktivt hållbara lösningar på miljöutmaningar. Nestlé, Girteka, Volvo, Schmitz Cargobull och BP Pulse samarbetar nu kring elektrifiering av fordonsflottan. Man ser stora möjligheter, men även utmaningar som behöver hanteras. "Vägen mot avkarbonisering kan inte vandras ensam. Det kräver en oöverträffad nivå av samarbete", säger Viktorija Terekė, hållbarhetschef på Girteka.

Viktorija Terekė fortsätter med att peka på minskningen av koldioxidutsläppen som en av världens huvudutmaningar och att logistik berörs särskilt av detta. ”Det är här som batteridrivna elektriska fordon som stöds av elektriska släp kan vara en av lösningarna”, säger Viktorija Terekė,

Den senaste gemensamma aktiviteten som görs av Nestle, Girteka, Volvo, Schmitz Cargobull och BP Pulse, inriktar sig på tester av helelektriska lösningar för korta leveranser.

När det gäller att e-mobilitet är en lösning ser vi att cirka 25 procent av utsläppen globalt kommer från transporter. Och det faktum att elfordon har noll avgasutsläpp gör det till ett självklart val”, säger Harry Baxter, EV Fleet Sales Driector för BP Pulse i Europa.

Att använda elektriska fordon skapar diskussion och det handlar mycket om var och hur dessa fordon kan användas. Många företag håller just nu på att försöka hitta en gemensam förståelse och lösningar som kombinerar kundernas behov, tillverkarnas möjligheter, infrastrukturkapacitet och tillgänglighet.

Vägen mot avkarbonisering kan inte vandras ensam. Det kräver en oöverträffad nivå av samarbete”, säger Viktorija Terekė. Detta för att implementering av elektriska fordon och släp kommer med utmaningar, särskilt kring infrastruktur och teknik.

En kritisk aspekt av denna övergång är infrastruktur. Behovet av laddstationer och underhållsanläggningar för el- och alternativbränslefordon är omedelbart.

Elektriska transporter har kommit oerhört långt fram till i dag när fordon kan köras 25 – 30 mil. ”Fortfarande måste laddningsmöjligheterna förbättras. Vi måste hitta hur vi kan skapa den optimala laddningen och samtidigt kan ha optimal nyttolast”, säger Mathias Fleischer, supply chain director på Nestlé.

Med tanke på hur strukturen för dagens tunga godstransporter ser ut, finns det hopp. Tittar man på alla godstransporter i Europa framkommer det att cirka 45 procent körs kortare sträckor än 30 mil per dag. ”Det är något vi redan nu enkelt kan hantera utan att under dagen behöva ladda”, säger Stefan Widlund, Electromobility Director på Volvo Lastvagnar och tillägger att Volvo har lastbilar som kör upp till 64 mil på en dag, men då med cirka 90 minuters stödladdning.

Diskussionen kommer oftast tillbaka till frågan om laddning och att man genom strategiska samarbeten som exempelvis det vi berättar om här, kan adressera det omedelbara behovet av fler laddstationer för att göra elektrifierade transporter smidigare, säkrare och mer flexibla.

Ett annat ämne är att kostnaderna för elektromobilitet för närvarande är mycket beroende av kostnaden för batterier.

Det största frågetecknet för alla transportföretag är hur mycket man har att investera kontra vad som blir resultatet. Schmitz Cargobul har beslutat att minska batterikapaciteten. ”Det kan säkert garantera driften i minst fem timmar, men det kostar inte lika mycket eftersom om du har ett större batteripaket, minskar nyttolastkapaciteten. Här är ekonomin väldigt kritisk”, säger Boris Billich, chefsstrateg hos Schmitz Cargobull.

En annan aspekt är om transportköpare är beredda att betala mer för att varor transporteras med elektriska fordon. Det måste finnas lönsamhet i uppdragen

En öppen dialog är grundläggande i detta samarbete. Det säkerställer att alla parter, från en global mat- och dryckesledare som Nestlé till en bil- och lastbilstillverkare som Volvo och från en expert på trailertillverkning som Schmitz Cargobull till energispecialister som BP Pulse och logistikleverantörer, är på samma sida”, avslutar Viktorija Tereke.

Foto: Girteka.
Foto: Girteka.