Laddinfrastruktur

Listar alla artiklar taggade med: Laddinfrastruktur

Laddstation för lastbilar byggs i Karlskoga

Snart ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el på en ny anläggning vid Mosserud i Karlskoga. Spaden sätts i marken redan i höst och allt ska stå klart inom ett år.

Nationellt handlingsprogram för ladd- och tankinfrastruktur ska tas fram

Ett nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur ska tas fram och anslutning av el ska gå snabbare, därför ger regeringen Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera hur ledtider för anslutning av laddinfrastruktur till elnätet kan kortas.

Nu elektrifierar Circle K den tunga trafiken över hela Sverige

Circle K har erhållit stöd från Energimyndighetens utlysning "Regionala elektrifieringspiloter tunga transporter” för att bygga laddning till tung trafik. Bidraget, i kombination med egna investeringar, medför att Circle K kan expandera snabbare med 75 nya laddplatser vilket kommer att öka tillgänglighet för tung trafik över hela Sverige.

Första ellastbilen i Jämtland

Nu tar Sandberg & Jonsson, samarbetsåkeri till DB Schenker, nästa steg när det gäller hållbara transporter. Åkeriet är först ut i Jämtland med att sätta en helelektrisk Scania-lastbil i drift.

Elvägen – framtidens väg att ta?

Många bilar som rullar på våra vägar är eldrivna – och de blir fler. Att driva bilen på el är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle, men den ställer höga krav på batteriteknik och smarta laddlösningar. En väg framåt kan vara elvägen, menar forskaren Mats Alaküla på Lunds Tekniska Högskola.

Rätt batteriteknik för att hålla bussarna igång

Det är inte bara hur vi transporterar gods som förändras utan även hur vi transporterar oss själva på. Här har bussar en viktig roll att spela och då inte bara i den lokala kollektivtrafiken. Under de senaste tio åren har allt fler elektroniska apparater samt säkerhets- och bränslesparsystem börjat användas i moderna bussar.

Sveriges största publika laddstation invigd

Den 14 juni invigdes laddstationen som Öresundskraft uppfört på Volvo Truck Centers mark i Helsingborg på Ättekullaområdet. Invigningen skedde under festliga former under den pågående internationella stadsmässan H22 City Expo.

Scania introducerar ellastbilar för regional drift

Scania introducerar nu, i enlighet med sin utstakade elektrifieringsresa, nya lösningar baserade på nästa nivå för BEV-lastbilar (battery electric vehicles). Den senaste versionen, som erbjuds med sovhytter ur R- och S-serierna, ingår som en del i de kompletta lösningar som öppnar dörren till elektrifierade vägtransporter för en mängd olika kunder och tillämpningar på vid gavel. Med en installerad batterikapacitet på 624 KWh tillhandahåller Scania lösningar som ger förutsättningarna för att använda elektriska lastbilar även i regionala drifter och tyngre tillämpninga

Första publika snabbladdaren för tunga fordon invigd

Nu är den första snabbladdaren invigd. Börjessons Lastbilar i Alingsås är först ut när Scanias återförsäljarnätverk satsar på publika snabbladdare för tunga fordon på över 20 platser runt om i Sverige.

Tre infrastrukturprojekt för alternativa bränslen får söka EU-medel

Regeringen tillstyrker att tre svenska infrastrukturprojekt får söka medel ur EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Två av projekten rör vätgasutbyggnad för tunga fordon och ett projekt rör laddinfrastruktur för lätta och tunga elfordon.